Vil gjøre det lettere for deg å reise miljøvennlig i Europa

Illustrasjonsfoto av togturist som vinker. Stortingsrepresentant Stefan Heggelund innfelt.
GRØNT SKIFTE: For å lykkes med det grønne skiftet, må vi samarbeide mer med Europa og verden, sier Stefan Heggelund. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen /Getty Images

Tog-samarbeid på tvers av landegrensene vil være bra for både deg og klima.

 

Folk kommer ikke til å reise mindre i fremtiden, men flere ønsker å reiser mer miljøvennlig. Da trenger vi gode og attraktive reisealternativer. Derfor ønsker regjeringen å gjøre det mulig å ta toget sømløst, rimelig og raskt rundt i Europa.

Å reise med tog er ikke bare miljøvennlig, men også en opplevelse i seg selv. Slik det er i dag er det ikke bare enkelt å bestille en lengre reise utenfor Norges grenser. Du må forholde deg til ulike togselskaper i flere land, og de som har prøvd å ta seg rundt med tog i Europa kjenner nok til at det i dag er et variert tilbud og kvalitet. 

- Nå vil vi samarbeide med Europa om jernbane på tvers av landegrensene. Samarbeidet omtales som EUs fjerde jernbanepakke. Målet er å redusere utslippene i Europa. Dette kan bety kortere reisetid, flere avganger og rimeligere priser, sier Stefan Heggelund, som sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Høyre. 

Vanskelig å velge miljøvennlig i dag

Transportsektoren representerer nesten en fjerdedel av Europas klimagassutslipp. Veldig mye av transporten skjer mellom landegrensene. I dag er det vanskelig å velge miljøvennlige løsninger både for personer og gods, blant annet fordi togene bruker veldig lang tid mellom landene i Europa. Hvis man ønsker å ta toget fra Oslo til Paris, for eksempel, tar det 40 timer. Regjeringen har ambisjoner om å halvere utslippene i transportsektoren innen 2030. Skal vi klare dette må mer av person- og godstransport over på jernbanen.

- For å lykkes med det grønne skiftet, må vi samarbeide mer med Europa og verden. Klimakrisen stopper ikke ved landegrensen. De partiene som sier nei til dette samarbeidet, sier også nei til å kutte betydelige i utslipp, sier Heggelund. Både Ap, SV og Mdg er imot EUs fjerde jernbanepakke. 

Vil ivareta høy sikkerhet og kvalitet

Dette samarbeidet vil bety en historisk opprustning av jernbanen på kryss og tvers i hele Europa, slik at landene bygger skinner og tog med samme standard.

Når vi inngår slike samarbeid med Europa kan noen bli urolige for at vi mister makt over egne togspor, og arbeidsvilkårene til dem som jobber med jernbane. Men slik dette er lagt opp vil Norge bestemme gjennom anbud hvem som skal kjøre tog i Norge. Vi bestemmer også arbeidsvilkårene for de ansatte. Jernbanepakken vil ivareta høy sikkerhet og kvalitet.

- Dette er en bærekraftig løsning for fremtiden som bidrar til å svare på en av vår tids største utfordringer, nemlig klimakrisen. Vi skal stoppe utslippene, ikke utviklingen. Dette vil være bra for klima, og bra for deg som togkunde.

Fakta om EUs fjerde jernbanepakke: 

  • Før ble jernbanen bygget slik at det skulle være vanskelig å kjøre tog mellom land, for å hindre militær invasjon. Man fikk ulike tekniske løsninger, forskjellig organisering og ulike regler. Mange av disse ulikhetene finnes fremdeles i dag. Derfor er jernbanetransport over landegrensene i Europa fortsatt en utfordring. Det er dette vi nå ønsker å gjøre noe med. 
  • EUs fjerde jernbanepakke er en samling med nye regler for jernbanesystemet i Europa. Disse reglene handler om å forenkle og harmonisere både tekniske krav  ved jernbaneinfrastrukturen og prosessene for togselskapene som ønsker å kjøre grensekryssende togtrafikk. I dag er det store variasjoner i kvalitet og sikkerhet mellom de europeiske jernbanelandene.
  • I tillegg innføres krav som legger til rette for økt bruk av konkurranse på likeverdige og rettferdige vilkår. Hensikten med å legge til rette for bruk av konkurranse er å øke kvaliteten, bidra til et bedre togtilbud, åpne jernbanesektoren for mer innovasjon og sikre at det offentlige betaler riktig pris for persontogtransporten. 
  • Fjerde jernbanepakke inneholder ingen krav til at staten skal gi fra seg eierskapet til jernbanen. Den norske stat vil alltid eie jernbaneinfrastrukturen i Norge.
  • Fjerde jernbanepakke inneholder krav til hvordan myndighetene skal gå frem når de inngår nye avtaler om offentlig kjøp av persontogtransport. Målet er å sikre at man får god kvalitet på tjenestene, og å unngå at det offentlige betaler for mye til selskaper som utfører tjenestene.
  • Jernbanepakken realiserer likeverdige vilkår for markedsadgang og muligheten til å tilby og utføre jernbanetjenester, både for person- og godstransport i Europa. I denne sammenheng er konkurranse et virkemiddel, ikke et mål i seg selv.
  • Det overordnede målet for EU er å få jernbanesystemet til å fungere bedre for samfunnet – på tvers av landegrensene.
  • Norge er ikke best i verden på jernbane. I Europa rangeres Norge langt ned på listen, bak land som Storbritannia og Tsjekkia. (Sveits, Danmark og Finland topper listen, med Sverige på 6. plass.) Norsk jernbane rangeres på 13. plass i Europa av totalt 25 jernbaneland.