Lettere for barnefamilier med lav inntekt å kjøpe egen bolig

Boligblokk. Monica Mæland innfelt. Foto.
Satsingen vil gi opptil 450 barnefamilier med lav inntekt mulighet til å kjøpe en egen bolig

Regjeringen gir 118 millioner kroner ekstra til en ekstraordinær boligsatsing for barnefamilier med lav inntekt.

– Satsingen vil gi opptil 450 barnefamilier med lav inntekt mulighet til å kjøpe en egen bolig i år, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Vil hindre at fattigdom går i arv

– Norsk økonomi går veldig bra for tiden. Det skapes nye jobber og flere kommer i arbeid. Men andelen barn i familier med lav inntekt har økt, og regjeringen vil sørge for at flere kan ta del i den positive utviklingen, fortsetter Mæland.

Barnefamilier med lav inntekt bor ofte trangt. Disse får ikke lån i ordinær bank til å kjøpe seg bolig fordi de mangler egenkapital.

– En god og stabil bosituasjon er viktig for å kunne delta i arbeidslivet, og gir trygge rammer for barnas oppvekst og skolegang. På sikt bidrar vi til å hindre at fattigdom går i arv, sier Mæland.

Det er Husbanken som administrerer ordningen. Husstander med barn blir prioritert, men også andre utsatte grupper kan søke fra den ekstraordinære potten.

Mindre behov for tilskudd til utleieboliger

Behovet for tilskudd til utleieboliger er lavere enn tidligere år. Kommunene har over flere år investert mye i utleieboliger for vanskeligstilte.

– De boligsosiale utfordringene er der fortsatt, men nå trengs det andre virkemidler. Når familier med lav inntekt får mer stabile og selvstendige boforhold, frigjøres samtidig flere utleieboliger til andre vanskeligstilte, sier Mæland.

Husbanken har fortsatt midler igjen til utleieboliger, og Mæland oppfordrer kommuner som trenger flere utleieboliger til å søke.