Linda Hofstad Helleland ansvarlig for fortsatt Høyre-suksess etter 2021

Linda Hofstad Helleland. Foto.
–Vi lover å ikke bli en postkasse for særinteresser. Vi skal lytte til folk, og det vanlig folk er opptatt av, sier Linda Hofstad Helleland. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Høyres sentralstyre utnevnte søndag Linda Hofstad Helleland til leder av programkomiteen. Denne komiteen har ansvar for å utarbeide et forslag til arbeidsprogram for stortingsperioden 2021-25.

– Min ambisjon er at Høyre skal lage det mest verdiskapende programmet vi har sett noen gang i Norge, sier Linda Hofstad Helleland.

Komiteen skal levere et førsteutkast i løpet av september 2020, og det endelige programforslaget skal være klart før desember 2020.

Det er Høyres landsmøte 11.-14. mars 2021 som skal endelig vedta det nye programmet.

– Det går bra i Norge. Den økonomiske veksten er god. Jeg tror vi i Norge er særlig godt rustet til å møte fremtiden. Men det krever også tydelige politiske prioriteringer av tiltak som fremmer vekst og grønn omstilling, samtidig som vi greier å få med flest mulig i arbeidslivet, fortsetter Hofstad Helleland.

Programkomiteen vil involvere hele Høyres organisasjon blant annet gjennom høringer og spørreundersøkelser. Arbeidet vil også omfatte delutredninger, innspillskonferanser rundt om i landet, og kontakt med relevante miljøer utenfor partiet.

– Vi lover å ikke bli en postkasse for særinteresser. Vi skal lytte til folk, og det vanlig folk er opptatt av. I stedet for å bare snakke med ledelsen i toppen, skal vi snakke med industriarbeideren på gulvet, læreren i skolen og sykepleieren på sykehjemmet, avslutter Hofstad Helleland.

Komiteen er satt sammen utfra både geografi, kjønn og politisk og yrkesmessig kompetanse:

 • Leder: Linda Hofstad Helleland (Trøndelag)
 • Nestleder: Henrik Asheim (Viken)
 • Tom Georg Indrevik (Vestland)
 • Sandra Bruflot (UHL)
 • Margret Hagerup (Rogaland)
 • Vetle Wang Soleim (Møre og Romsdal)
 • Daniel Bjarmann Simonsen (Nordland)
 • Heidi Nordby Lunde (Oslo)
 • Aase Marthe Horrigmo (Agder)
 • Anne Berit Figenschau (Troms/Finnmark)
 • Tone Trøen (Viken)
 • Mahmoud Fahramand (Vestfold/Telemark)
 • En representant for Senior Høyres Landsforbund

For å sørge for bredest mulig deltagelse og forankring er det også utnevnt et såkalt programråd:

 • Erling Kagge (Oslo)
 • Beate Bø Nilsen (Nordland)
 • Kari-Anne Jønnes (Innlandet)
 • Torkel Brekke
 • Tore Ulstein (Møre- og Romsdal)
 • Lene Westgaard-Halle (Vestfold/Telemark)
 • Jon Gunnar Pedersen
 • En representant for HøyreFunk
 • En representant for Åpne Høyre
 • En representant fra kvinnenettverket