Mer næring, bedre helse

Kårstein innfeldt i et bilde fra operasjonsstue
- Dette er en spennende næring i vekst. Nå må vi legge til rette for at den kan vokse enda mer, sier Kårstein Eidem Løvaas.
Fredag legger regjeringen frem stortingsmeldingen om helsenæringen. Her kan vi både legge til rette for flere arbeidsplasser og en mer effektiv og bærekraftig helsetjeneste, sier Høyres næringspolitiker, Kårstein Eidem Løvaas. 

- Dette er en spennende næring i vekst. Nå må vi legge til rette for at den kan vokse enda mer, at norske sykehus og kommuner kan ta i bruk mer ny teknologi, og at mer av forskningen blir til produkter og løsninger som kommer pasientene og samfunnet til gode, fortsetter Løvaas.

Nærings- og fiskeridepartementet har skrevet meldingen i fellesskap med Helse- og omsorgsdepartementet. Meldingen skal fortrinnsvis behandles i næringskomiteen på Stortinget. 

Næring i vekst

Helsenæringen består av bedrifter som utvikler og produserer varer og tjenester til bruk i privat og offentlig helse- og omsorgstjeneste eller til bruk i forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering av sykdom hos mennesker.

-Meldingen dreier seg om en næring som omsetter for milliarder, og sysselsetter hundre tusen mennesker. Dette vil bli en fremtidsnæring for Norge, avslutter Løvaas. 

Meldingen tar opp barrierene som norsk helsenæring står overfor, og beskriver regjeringens politikk for å møte dette:

Sterkere kultur for offentlig-privat samarbeid, gode eksportmuligheter og testing av teknologi. 

Meldingen finner du her