Mer til bredbånd i hele landet

Solveig Abrahamsen innfelt i et bilde fra Norge
- For høyhastighets bredbånd har det skjedd en formidabel utvikling, sier Solveig Abrahamsen
Regjeringen foreslår å sette av 50 millioner kroner ekstra til utbygging av bredbånd i distriktene i revidert nasjonalbudsjett. – Glad for at vi opprettholder satsingen, sier Stortingsrepresentant Solveig Abrahamsen.

- Dette er gode nyheter for dekningen i distriktene. Dette kommer på toppen av de bevilgningene vi allerede i har gitt. Disse midlene skal bidra til utbygging i de områdene som blir berørt av Telenors avvikling av kobbernettet, sier Solveig Abrahamsen, stortingsrepresentant og medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Hun presiserer også at Telenor vil fortsette å vedlikeholde kobbernettet der hvor kundene ikke har noe alternativ. 

Prioriterer distriktene 

- De private aktørene bygger ut bredbånd der det er lønnsomt. Enkelte steder er det imidlertid ikke grunnlag for kommersielle investeringer. Regjeringen legger til rette for utbygging i disse områdene gjennom bredbåndstilskudd, fortsetter Abrahamsen.

Bevilgningen i RNB medfører at samlet bredbåndstilskudd er på om lag 250 millioner kroner i 2019, det vil si omtrent 100 millioner kroner mer enn i 2018.

- Og hastigheten øker. For høyhastighets bredbånd har det skjedd en formidabel utvikling. I 2018 hadde hele 82 prosent av norske husstander tilbud om høyhastighets bredbånd (100 Mbit/s), mot bare 63 prosent i 2013. Dette er viktig for både privat- og bedriftsbrukere av bredbånd, avslutter Abrahamsen.