Nå blir det flere ansatte i barnehagen

Erna Solberg på besøk i barnehage sammen med barn. Stortingsrepresentant fra Høyre Mathilde Tybring-Gjedde innfelt.
Nå får flere barnehager penger til å ansette flere. Det er bra for barna i barnehager hele landet rundt.
Nå har regjeringen fordelt over 250 millioner kroner til barnehager i hele Norge for at de skal kunne ansette flere. 

- Barnehagen er både en trygg omsorgsarena med gode fang å krype opp i, men det er også en arena for å lære gjennom lek. Det viktigste for god kvalitet i barnehagene er nok trygge voksne med riktig kompetanse. Disse pengene gjør at økonomien til små barnehager blir litt romsligere, sier barnehagepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde

Minstenorm for bemanning

Våren 2018 vedtok Stortinget at det innføres et krav til minimumsbemanning i barnehagene. Barnehagene har frem til 1.august 2019 på å oppfylle kravet. Regjeringen har også strammet inn kravet til antall barnehagelærere.

- Dette er veldig bra for barna, men vi erkjenner at det kan være vanskelig for de minste barnehagene å få til. Nettopp derfor får de ekstra penger i år igjen for å gjøre det enklere å oppfylle kravene, fortsetter Tybring-Gjedde.

Økt kvalitet

Regjeringen har innført en ny rammeplan i barnehagene som stiller store krav til hva barna skal få av pedagogisk tilbud og hvordan barnehagen skal følge opp hvert enkelt barn. Sammen med krav til antall barnehagelærere, bemanning og en satsing på kompetanse vil dette gi et løft for kvaliteten i barnehagene.

- Nesten alle barn går i barnehage. For mange barn har de sitt første møte med bokstaver, tall, språk og ikke minst lek og samspill med andre barn i barnehagen. Derfor er det så viktig at kvaliteten på barnehagetilbudet er godt, avslutter Tybring-Gjedde.

Kriterier

En kommunal barnehage må oppfylle disse kriteriene:
  • Barnehagen befinner seg i en kommune som ikke oppfyller bemanningsnormen
  • Barnehagen er liten (45 alderskorrigerte barn)
  • Barnehagen oppfyller ikke bemanningsnormen
Private barnehager må oppfylle disse kriteriene: 
  • Barnehagen befinner seg i en kommune som ikke oppfyller bemanningsnormen
  • Barnehagen er liten (45 alderskorrigerte barn)

Kommuneoversikt 

I tabellen ser du hvilke kommuner som får midler og hvor mye de får. 

Kommune

Sum utbetaling 2019

Asker

9 060 177

Askøy

1 487 705

Averøy

1 187 586

Bamble

446 956

Bergen

27 767 879

Bodø

10 254 208

Brønnøy

1 634 542

Drammen

4 009 714

Dønna

1 040 749

Eidsvoll

1 781 379

Enebakk

1 781 379

Farsund

1 187 586

Fitjar

1 187 586

Fjell

1 634 542

Flora

1 787 824

Fredrikstad

7 425 635

Giske

593 793

Gjerdrum

1 187 586

Gjøvik

1 781 379

Gran

2 228 335

Grimstad

5 344 137

Halden

5 344 137

Haram

1 040 749

Hareid

446 956

Harstad - Hárstták

2 228 335

Haugesund

2 375 172

Herøy

893 912

Holmestrand

1 781 379

Hurum

3 716 040

Karmøy

1 781 379

Klæbu

446 956

Kongsberg

4 456 670

Kragerø

593 793

Kristiansand

9 500 688

Kvam

893 912

Larvik

4 750 344

Lindås

2 375 172

Lyngdal

2 375 172

Lørenskog

1 781 379

Melhus

446 956

Målselv

893 912

Nannestad

1 187 586

Nes

593 793

Nesodden

5 344 137

Nittedal

5 451 513

Notodden

1 781 379

Oppdal

2 375 172

Porsgrunn

2 675 291

Rakkestad

1 634 542

Randaberg

446 956

Rauma

1 934 661

Ringerike

2 228 335

Røyken

2 822 128

Saltdal

446 956

Sandefjord

7 425 635

Sandnes

2 822 128

Sarpsborg

2 375 172

Ski

2 375 172

Skien

5 050 463

Sortland - Suortá

2 822 128

Steinkjer

6 384 886

Stjørdal

3 847 575

Stord

1 781 379

Strand

446 956

Stranda

1 487 705

Stryn

893 912

Sula

1 187 586

Sund

446 956

Sveio

1 634 542

Sykkylven

1 040 749

Sørreisa

1 040 749

Time

1 187 586

Tromsø

5 791 093

Trondheim

22 723 861

Trøgstad

593 793

Tønsberg

3 415 921

Vegårshei

1 487 705

Vennesla

2 375 172

Verdal

3 716 040

Vestby

2 375 172

Vestnes

1 487 705

Vikna

1 187 586

Voss

3 122 247

Østre Toten

1 040 749

Øvre Eiker

1 187 586

Øyer

1 187 586

Totalsum

257 799 634