Nå blir det nytt Vikingtidsmuseum

En byggeplass. Stortingsrepresentant fra Høyre Marianne Synnes innfelt.
Marianne Synnes Emblemsvåg er glad for at regjeringen bevilger penger til nytt vikingtidsmuseum
Regjeringen gir klarsignal for nybygg og rehabilitering av vikingskipshuset.

- Jeg er svært glad for at regjeringen nå gir klarsignal for nytt vikingtidsmuseum. Dette er verdensarven vår og den skal vi ta vare på, slår Marianne Synnes Emblemsvåg, utdanningspolitisk talsperson i Høyre fast. 

35 millioner kroner

Regjeringen har slått fast at den vil starte arbeidet med byggingen av Vikingtidsmuseet i regjeringsplattformen. I forslaget til statsbudsjett for 2020 har regjeringen lagt inn en startbevilgning på 35 millioner kroner. 

- Med disse pengene sikrer vi at befolkningen og kommende generasjoner har tilgang til kulturhistorisk kunnskap om, og forståelse av, vikingtiden. Den viktigste grunnen til at det trengs nybygg og rehabilitering av museet er nettopp fordi vi må sikre og bevare skip og samlinger for fremtiden, sier Emblemsvåg.

Fakta

  • Vikingtidsmuseet på Bygdøy er en del av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. I museet finnes gravfunnene fra Tune, Gokstad, Oseberg og Borre. 
  • Det nåværende bygget var ment å huse 40 000 besøkende, mens det i dag er vertskap for over en halv million museumsgjester årlig. Om sommeren besøker 100 000 mennesker museet hver måned
  • Dagens bygg av svært vanskelige forhold for skipene med daglige påkjenninger av luftforurensning, støv og vibrasjoner fra besøkende
  • Planene for Vikingtidsmuseet tar utgangspunkt i et behov for oppgradering av uakseptable bygningsmessige forhold og utvidelse av arealer for å bevare den unike vikingtidssamlingen på en forsvarlig måte