Nå får alle 55-åringer tarmkreftscreening

Stortingsrepresentant fra Høyre, Sveinung Stensland. Her fra en konferanse i regi av NHO og #HunSpanderer.
- Et nasjonal screeningprogram vil kunne redusere forekomst og dødelighet av tarmkreft ved at vi oppdater og fjerner kreft tidligere, sier Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H).
Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av tarmkreft. Risikoen for tarmkreft øker med alderen, og det er avgjørende å oppdage sykdommen tidlig. Regjeringen foreslår derfor til sammen 97 millioner kroner til screening av alle 55-åringer i 2020.

- Et nasjonal screeningprogram vil kunne redusere forekomst og dødelighet av tarmkreft ved at vi oppdater og fjerner kreft tidligere, sier Sveinung Stensland.

Les flere saker fra statsbudsjettet her.

Et pilotprosjekt har pågått i to helseforetak i Helse Sør-Øst i 2012-2019. Erfaringene fra piloten er brukt i planleggingen av hvordan et nasjonalt screeningprogram kan organiseres.

- Første invitasjon til deltakere i programmet vil etter planen sendes ut i slutten av 2020. Det vil være med på å forebygge tarmkreft i hele landet, sier Stensland.

Tilbudet gis til kvinner og menn det året de fyller 55 år. Programmet skal være landsdekkende innen 2024.

Les mer hos vg.no.