Nå skal over 2000 nyutdannede lærere få bedre veiledning

Kunnskaps- og integreringsminister, og 1. nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner. Her fotografert i Oslo sentrum.
- Det er helt nødvendig å både holde på de kvalifiserte lærerne vi har, og å rekruttere flere lærere, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Regjeringen har fordelt 60 millioner kroner som betyr at 2137 nyutdannede og nyansatte lærere skal få bedre veiledning.

- Det er viktig at alle nyutdannede nyansatte lærere i skolen får en god overgang fra å være student til å ha ansvar for en hel klasse. Derfor fordeler vi i år 60 millioner kroner til veiledning for nyutdannede lærere i grunnskolen, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Vi vil beholde og rekruttere kvalifiserte lærere

Selv om man har studert og forberedt seg, kan overgangen fra lærerstudiene til hverdagen i klasserommet være stor. Derfor har vi sammen med organisasjoner for barnehage, skole og høyere utdanning blitt enige om prinsipper for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole for å gi en mykere overgang og unngå det mange kaller for "praksissjokket". Målet er å både rekruttere og beholde flere lærere i skolen.

- Det er helt nødvendig å både holde på de kvalifiserte lærerne vi har, og å rekruttere flere lærere. Derfor gjennomfører regjeringen et betydelig kompetanse- og rekrutteringsløft i lærerutdanningene og i skolen. Vi har blant annet løftet lærerutdanningen til masternivå som igjen vil gi høyere lønn, vi har skjerpet kravet til opptak og gjennomfører en historisk satsing på videreutdanning. Nå ser vi at nesten en av ti ønsker å bli lærer. Jeg opplever at statusen det er å være lærer har økt, sier Sanner.

God oppfølging er viktig

I en evaluering fra 2016 oppgir fire av ti nyutdannede nytilsatte lærere at de ikke mottar veiledning. Til tross for at mange har lagt ned mye innsats for at flere skal få veiledning av god kvalitet, viser tallene at vi har en vei å gå.

- Det bekymrer meg at mange lærere gir tilbakemelding om manglende veiledning, og det er derfor vi nå styrker veiledningsarbeidet for nyutdannede lærere lokalt. Vi ønsker at flere dyktige lærere skal bli i yrket, derfor mener vi det er viktig med god oppfølging, sier Sanner.

Hvor mange får tilskudd

186 kommuner og 49 friskoler har fått innvilget ønsket om å få tilskudd, og alle fylker har fått tildeling. Dette utgjør en sats på 28.076 kroner for hver av disse lærerne. Tilskuddet skal bidra til at skoleeierne tar ansvar for å gi sine nyutdannede nytilsatte lærere veiledning.