Nå skal vi tilpasse Lånekassen til voksne

Mann med datamaskin. Jan Tore innfelt
Regjeringen har lagt frem flere forslag og penger i statsbudsjettet for å gjøre det enklere for voksne å studere.
Nå skal det bli enklere for voksne å kombinere utdanning med arbeid og familieliv. 

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å bruke 41 millioner kroner til endringer i Lånekassen for å gjøre det enklere for voksne å studere. Dette er en del av kompetansereformen Lære hele livet. 

- Det er godt dokumentert av to offentlige utredninger at økonomien er en hindring for å ta videreutdanning kombinert med jobb og familie, sier kunnskapsminister og Høyres nestleder Jan Tore Sanner. 

Lære hele livet

Høyre er opptatt av at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. Det norske arbeidslivet skal ha plass til alle. I et arbeidsmarked i omstilling, som i stadig større grad krever høy kompetanse, er vi avhengig av å ha gode systemer for at mennesker kan oppdatere kunnskapen sin.

- Når utviklingen av ny teknologi, automatisering og digitalisering går fort må vi sørge for at kompetansen til hver enkelt av oss holder følge. Oppdatert kompetanse er nøkkelen til å kunne stå lengre i arbeid, understreker Sanner. 

Les også: Alle må få muligheten til å lære hele livet - Høyres forslag til ny kompetansepolitikk

Dette foreslår vi

Generelle forslag 
 • Avvikle kravet om studiebelastning på minst 50 prosent for å kunne få støtte fra Lånekassen
 • Øke aldersgrensene for når støtte kan bli redusert fra 45 år til 50 år
 • Heve aldersgrensen for når studiegjelden skal være tilbakebetalt fra 65 år til 70 år
 • Gjøre det mulig å få eksempelvis 30 prosent støtte for 30 prosent studiebelastning
Voksne og studenter med barn
 • Personer over 30 år i høyere utdanning eller fagskoleutdanning skal få tilbud om et tilleggslån på inntil 100 000 kroner per undervisningsår – dette gjelder fulltidsutdanning. Studerer du deltid vil lånet avhenge av studiebelastningen
 • Personer over 30 år i videregående opplæring skal kunne få tilleggslån på maksimalt 50 000 per undervisningsår
 • Studenter eller elever med barn under 16 år kan få tilleggslån selv om de er under 30 år. Her vil maksgrensen være 50 000 kroner per undervisningsår
 • Studenter eller elever med barn kan få tilleggslån til alle typer utdanninger, bortsett fra grunnskoleopplæring for voksne.
 • Det fastsettes videre en total tilleggslånramme på opptil 200 000 kr, og en indre totalramme for vgo på 100 000 kr. 
 • Innenfor disse årsrammene og totalrammene velger den enkelte selv hvor mye vedkommende vil ta opp i tilleggslån fra år til år.

Fakta om dagens regelverk

 • Aldersgrensen for når støtten fra Lånekassen kan bli redusert er 45 år
 • Aldersgrensen for når studiegjelden skal være tilbakebetalt er 65 år
 • Med dagens regelverk får du støtte etter alternativene 50, 67, 75 eller 100 %. Det betyr for eksempel at hvis du har 66% studiebelastning så får du 50% støtte. Har du 49% studiebelastning får du ingenting. Med vårt forslag vil du få støtte etter faktisk studiebelastning, også om den er under 50%.