Nå styrker vi bransjeprogrammene

Statsminister Erna Solberg med blå hjelp og gul vest.
Erna Solberg på besøk hos Marine aluminium på Karmøy. Foto: Cecilie V. Jensen
I statsbudsjettet for 2020 settes det av 15 millioner kroner til bransjeprogrammer.

Denne satsingen er en viktig del av regjeringens kompetansereform for at flere skal lære hele livet. Målet er at ingen skal gå ut på dato i norsk arbeidsliv og at flere skal kunne stå i jobb lengre, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg

Før sommeren ga vi 16 millioner kroner i støtte til et nytt bransjeprogram i industri og byggenæringen. Nå er det satt av ytterligere 15 millioner kroner. Fem millioner skal gå til å utvide bransjeprogram i industri- og byggenæringen. 10 millioner settes av til et nytt bransjeprogram – dette må vi snakke med partene i arbeidslivet om hva det skal være. 

Korte og fleksible tilbud

Bransjeprogrammene er et tre-parts-program og er et spleiselag mellom staten, arbeidsgiver og arbeidstaker. Mens staten betaler for å utvikle og drifte det offentlige tilbudet, setter arbeidsgiver av arbeidstid og arbeidstakere må bruke litt av fritiden sin. 

- Endringene i industrien skjer raskt og behovet for ny kompetanse er stort. Den teknologiske utviklingen fører til at mange arbeidsoppgaver faller bort, og at nye oppgaver, som krever en annen type kompetanse oppstår. Tiden hvor folk forsvant fra jobben i to år for å ta videreutdanning er forbi. Nå trenger vi korte, målrettede program som kan kombineres med både jobb og familietid, sier Solberg.

Lokalpolitikerne må også ta ansvar for kompetansepolitikken

Det er et stort behov for flere fagarbeidere. Norge kan komme til å mangle 90 000 fagarbeidere i 2035 ifølge SSB. Lokalpolitikere må ta ansvar og gjennomføre det kompetanseløftet næringslivet lokalt trenger. 

Høyre mener de må: 

  • Kartlegge regionale kompetansebehov
  • Formidle behov til fagskoler, høyskoler og universiteter i regionen
  • Tilrettelegge for etterspurte opplærings- og utdanningstiltak

Disse tre punktene bør samles i regionale kompetansestrategier. 

- Fylkespolitikerne er eiere av både videregående opplæring og fagskoler. Det er avgjørende at fylkeskommunen snakker godt med det lokal arbeidslivet for å utvikle de tilbudene som etterspørres. En god fagskoleutdanning er viktig både for studentene, men også for det regionale næringslivet, avslutter Solberg.