Nå øker vi utstyrsstipendet for yrkesfagelever

Ungdomsskolejente skrur på veggen. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner innfelt
Det skal være en bedre sammenheng mellom de faktiske utgiftene til nødvendig utstyr, og stipendet som hver enkelt elev får
I neste års budsjett styrker Høyre i regjering utstyrsstipendet med 25 millioner kroner
Denne økningen er første steg på veien til å gjøre stipendet mer rettferdig og bedre tilpasset elevenes faktiske utgifter. 
 
- Jeg ønsker at flere unge skal søke seg til yrkesfag. Vi gjennomfører et yrkesfagløft, og et mer rettferdig utstyrsstipend er en del av dette. Nå leverer vi på løftet om å øke utstyrsstipendet for de dyrere yrkesfaglige studieretningene, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner. 

Et mer rettferdig stipend 

Utstyrsstipendet kritiseres for å være for lavt for flere programfag og for lite treffsikkert, særlig når det gjelder enkelte yrkesfaglige utdanninger. For mange elever er det et for stort gap mellom utgiftene de har og hva de får i støtte av Lånekassen. 
 
- Målet er at det skal være en bedre sammenheng mellom de faktiske utgiftene til nødvendig utstyr, og stipendet som hver enkelt elev får. Det vil det blir med de endringene vi gjør nå. De nye satsene er ikke helt klare, men et av de fagene som vil øke mest er bygg og anleggsteknikk som vil øke med om lag 2000 kr i året, fortsetter Sanner. 

Høyre i regjering styrker yrkesfagene 

- Vi ønsker at flere skal velge yrkesfag, og har derfor satt i gang flere tiltak. Det er like viktig å ha et fagbrev som å ha en mastergrad, og mulighetene er mange om du velger yrkesfag. Rekordmange yrkesfagelever får også læreplass, og flere fullfører og består en yrkesfaglig utdanning. Nå skal vi fortsette det gode arbeidet, fortsetter kunnskapsministeren. 

Dette gjør vi:

  • Fornyer strukturen for yrkesfag. Fra 2020 vil elevene få tidligere spesialisering.
  • Fornyer fellesfagene i videregående opplæring som vil gi en sterkere yrkesretting av fellesfagene slik at de er i tråd med det ungdommene møter i sin arbeidshverdag.
  • Innfører et nytt, praktisk og arbeidslivsrettet håndverksfag som valgfag i ungdomsskolen for gi flere elever mulighet til yrkesretting tidligere.
  • Fortsetter satsingen på etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere gjennom yrkesfaglærerløftet, styrke hospiteringsordningen for yrkesfaglærere og videreføre lektor 2-ordningen for yrkesfag.
  • Gir yrkesfagelever rett til påbygg etter ferdig fagbrev. Gjør veien fra yrkesfag inn til høyere utdanning enklere.
  • Øker lærlingtilskuddet med nærmere 25 000 kroner per kontrakt. Gjør det lettere for bedrifter å ta inn lærlinger.
  • Skjerper kravet om bruk av lærlinger overfor bedrifter som vil vinne offentlige anbud.
  • Lager en egen strategi for å øke antall lærlinger i statlige virksomheter. 
  • Regjeringen styrket i 2019 yrkesfagene med til sammen 30 mill. kroner. Dette kommer på toppen av om 600 mill. kroner til yrkesfagene i perioden 2013-2018.