Når fugler bygger reir av plast

Et heldekkende bilde av Stefan Heggelund
- Norge skal ha ledertrøyen i klima og miljøarbeidet internasjonalt. Vi har nå fått et historisk gjennomslag for en global plastavtale med strenge regler for handel av plastavfall.
Norge har et spesielt ansvar i miljø- og klimakampen. For klimapartiet Høyre ligger det i verdiene våre å være opptatt av naturvern og bærekraftig bruk av naturen. 

Fugler på en øy i havgapet på Sunnmøre bygger reir av søppel. En naturfotograf har fanget det hele i bilder. Det er et forferdelig syn, men verst er konsekvensene dersom fuglene spiser plastsøppelet eller hekter seg fast i det. 

For klimapartiet Høyre ligger det i verdiene våre å være opptatt av naturvern og bærekraftig bruk av naturen. Vårt mål er å gi barna og barnebarna våre en klode som er i bedre stand enn den var da vi overtok den. Det er viktig at vi lykkes med det grønne skiftet. Vi må forandre på noe av det vi gjør i dag, for å bevare kloden slik vi kjenner den i dag. 

Det er ikke sikkert at søppelet fuglene bygger reir med kommer fra Norge. Her hjemme er vi egentlig ganske flinke til å håndtere avfallet vårt. Men når varer blir fraktet rundt i verden ser vi at mye avfall kommer på avveie. Plastforsøpling og forurensning kjenner ingen landegrenser. Når dette flyter ut i havet, i elver, luften vår og i jorda kan det skape enorme ødeleggelser. De som først blir rammet av dette er fattige land.

I 2050 kan det være mer plast enn fisk i havet dersom vi ikke gjør noe. Vi mener Norge har et spesielt ansvar for å bidra til at verdens forurensning går ned, både fordi vi er et rikt land, og fordi vi har blitt det gjennom fossil eksportindustri. 

Norge skal ha ledertrøyen i klima og miljøarbeidet internasjonalt. Vi har nå fått et historisk gjennomslag for en global plastavtale med strenge regler for handel av plastavfall, nettopp for å hindre at plast havner i naturen. Fra desember 2020 blir det forbudt å eksportere plastavfall uten lisens. Jeg håper vi raskt ser resultater av dette. 

Forbud mot engangsplast

EU har også nylig vedtatt et forbud mot engangsplast, som plastbestikk, emballasje, bomullspinner i plast og sugerør. Plastartiklene og fiskeutstyr utgjør rundt 70 prosent av alt avfall i havet, ifølge EU-parlamentet. Regjeringen ser ingen grunn til å vente til dette forbudet trer i kraft i 2021. Vi jobber nå med å se hvordan vi skal løse dette i praksis i Norge. Dette kan med andre ord bli den siste sommeren du spiser noe med engangsbestikk i plast.

Men ingen miljøproblemer kan sees på isolert. På samme måte som plast ødelegger naturen, skaper mer CO2 og globalt oppvarming nye typer risiko og endringer i samfunnet vårt. Folk i alle aldre og uansett hva vi jobber med til daglig, må ta dette alvoret innover seg. 

Naturkreftene er sterke og uforutsigbare, og FNs klimarapport viser at det er en vesensforskjell på konsekvensene av en temperaturøkning på 1,5 og 2 grader. 

Her hjemme ser vi hvordan vi blir påvirket av vær som fører til flom, skred og tørkeperioder. Det får sosiale og økonomiske konsekvenser for folk, dyreliv, og næringer blir rammet. Bedrifter blir nødt til å ta andre typer vurderinger rundt lønnsomhet og risiko.

Vi tror på grønn omstilling

Høyre tror vi kan få til en grønn omstilling ved hjelp av ny teknologi, næringslivet og internasjonalt samarbeid. Vi trenger kreative, nye ideer og politikk som legger til rette for at grønne løsninger både blir realisert og lønnsomme. Vi lykkes ikke med å få en mer fornybar industri dersom man ikke kan tjene penger samtidig. Skal vi klare omstillingen til et bærekraftig og fornybart samfunn må vi spille på lag med industrien og de som lager verdier. Med vår klimapolitikk vil skatter og avgifter rigges slik at det lønner seg å velge grønt. Samtidig må vi bidra til omstilling gjennom støtteordninger, og ved å redusere andre skatter. Vi vil belønne der vi kan og regulere der vi må. I motsetning til venstresiden skal vi skal stanse utslippene, ikke utviklingen. 

Vi ser et økt klimaengasjement i hele verden. Elever demonstrerer og det blir stadig færre voksne som rynker på nesen over klimakampen. Om du opptatt av å tjene penger, ha et godt velferdstilbud, en trygg jobb å gå til, en god helse eller at fugler ikke skal bygge reir av søppel, har du allerede flere grunner til å bry deg om klimaendringene.