Nasjonalt tilsyn med private barnehager legges til Molde

Barn som jubler. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner innfelt
I dag kom nyheten om at det nasjonale økonomiske tilsynet for private barnehager skal legges til Utdanningsdirektoratets kontor i Molde.
Nå skal vi opprette et nasjonalt økonomisk tilsyn for private barnehager, og det skal legges til Molde.

- Økonomisk tilsyn er viktig for å sikre at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode, og for å sikre mer åpenhet. Derfor vil vi ha et nasjonalt tilsyn, sier kunnskapsminister og Høyres nestleder Jan Tore Sanner

Barnehagesektoren er i endring

En undersøkelse fra Agenda Kaupang viser at det i dag er varierende kunnskap og kapasitet i kommunene til å føre økonomisk tilsyn med private barnehager. Bare én prosent av de private barnehagene hadde økonomisk tilsyn i perioden 2013-2016. 

- De siste årene har vi fått flere store barnehagekjeder. Kommunene kan i dag ikke føre tilsyn med alle barnehager i samme selskap, hvis de ligger i ulike kommuner. Grunnen er at de bare kan føre tilsyn i sin egen kommune. Det gjør det vanskeligere å følge pengene, sier Sanner. 

Se også: Vil ha nytt regelverk for private barnehager

Tilsynet legges til Molde

Det er bestemt at tilsynet skal legges under Utdanningsdirektoratet, og at det skal plasseres til direktoratets avdeling i Molde. I arbeidet med å plassere det nye tilsynet, har Kunnskapsdepartementet vurdert Utdanningsdirektoratets kontorer i Oslo, Tromsø, Hamar og Molde. Avdelingene i Molde har i dag i overkant av 20 ansatte, og har ansvaret for økonomi og tilskuddsforvaltning. Det innebærer at man kan dra fordeler av den kompetansen og de systemene som er plassert i Molde fra før.

- Utdanningsdirektoratet har allerede kontor i Molde, og de har derfor gode forutsetninger for å bygge opp et nasjonalt tilsyn med barnehager. På denne måten får vi en samlet, spesialisert fagmiljø som kan løse tilsynsoppgavene effektivt, sier Sanner. 

Stortingsrepresentant Marianne Synnes Emblemsvåg fra Møre og Romsdal er spesielt fornøyd med at denne oppgaven skal legges til Molde. 

- Det er ingen grunn til å konsentrere alle statlige arbeidsplasser til Oslo. Det er fornuftig at vi sprer det utover landet. Disse arbeidsplassene er viktige kompetansearbeidsplasser og jeg er sikker på at en styrking av den allerede eksisterende avdelingen i Molde vil komme regionen til gode, sier Emblemsvåg.