Nedslående rapport om likestilling i næringslivet

Portrettbilde av Tina Bru, leder av Høyres kvinneforum
Tina Bru er leder av Høyres kvinneforum. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
I en fersk undersøkelse konsulentselskapet Assessit har gjort, mener kun 11,4 prosent av unge kvinnelige ledere at det er likestilling i det norske næringslivet. 38,9 prosent av de spurte mennene mener det samme.

- At kvinnelige ledere ikke opplever arbeidslivet som likestilt er alarmerende, sier leder av Høyres kvinneforum Tina Bru.

Vi må gå fra ord til handling

Rapporten er nedslående og opprørende. Bru mener vi må jobbe med holdnings- og kulturendring:

- Disse tallene må næringslivet ta på alvor og jobbe enda mer med likestilling fra innsiden. De må gå fra ord til handling Vi politikere kan ikke vedta oss til likestilling. Vi må sammen med næringslivet jobbe med holdninger og kultur, fortsetter Bru.

Menn ser kvinner bli forskjellsbehandlet

Høyre i regjering har, sammen med næringslivet, laget en liste med råd og tips om de viktigste grepene for bedre likestilling i næringslivet.

- Næringslivet bør skjønne at mangfold og likestilling både er viktig og lønnsomt. Dessverre ser vi at det fortsatt er en vei å gå. Jeg syns det er særlig interessant at ikke bare kvinner sier det ikke er likestilling, men at et flertall av mennene sier det samme, sier Bru.

Hun avslutter med en liten oppfordring:

- Bedriftene kan for eksempel sette seg mål for kjønnsbalanse, formulere stillingsannonser som tiltrekker både kvinner og menn og tenke nytt når det gjelder både alder og karrierebakgrunn.