Nesten dobbelt så mange bruker fritt behandlingsvalg

BentHøie innfelt. Helsepersonell som hjelper pasient.
- Dette kommer alle pasienter til gode, sier Høie.
Om lag 8500 pasienter benyttet seg av fritt behandlingsvalg i 2018. Det er en betydelig vekst fra 2017 – over 75 prosent. De har fått raskere helsehjelp eller fått velge den institusjonen som de mener har det beste tilbudet.

- Det er svært gledelig at stadig flere benytter seg av ordningen. Fritt behandlingsvalg gir pasienten større frihet til å velge den behandlingen som er best for seg eller som har kortest ventetid, uavhengig av størrelsen på lommeboken, sier helseminister Bent Høie.

Nye tall fra Helsedirektoratet viser at bruken av ordningen har økt betydelig i 2018. Høyre i regjering innførte fritt behandlingsvalg for å gi pasienten valgfrihet. Resultater er færre i helsekø, mindre ventetid og flere pasienter som får behandling.

- Det er positivt at ordningen blir mer kjent, og at flere pasienter benytter seg av valgfriheten vi har innført. Fritt behandlingsvalg er en bred reform som skal redusere ventetidene, øke valgfriheten og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Den største effekten av ordningen vil komme ved at de offentlige sykehusene får mulighet til å behandle flere pasienter og øke bruken av anbud. Dette kommer alle pasienter til gode, sier Høie.

Fritt behandlingsvalg er en suksess

Historien om fritt behandlingsvalg er en suksesshistorie. Arbeiderpartiet gikk i 2017 til valg på å avvikle ordningen. Helseminister Høie mener en avvikling vil sette pasientene flere år tilbake i tid:

- Når vi ser at fritt behandlingsvalg har blitt en stor suksess i blant annet rusomsorgen, er det derfor trist at Arbeiderpartiet garanterer å reversere ordningen. Å avvikle fritt behandlingsvalg vil sette pasientene flere år tilbake, til en tid med lengre køer og mer venting. Rusavhengige er mennesker i en svært sårbar situasjon som er avhengig av rask hjelp når motivasjonen for avrusing er tilstede. Den økte kvaliteten i rusomsorgen vil bli reversert med Arbeiderpartiet.

Les også disse sakene: