Norden kan aldri erstatte Natos kampkraft og avskrekkende evne

Hårek Elvenes innfelt. Soldater i skog. Foto.
- Norden kan aldri erstatte Natos kampkraft og avskrekkende evne, skriver Hårek Elvenes.
Et nordisk forsvarssamarbeid kan aldri bli et alternativ til Nato, men er et supplement.

Dette innlegget sto først på trykk i Klassekampen.

Audun Lysbakken (Klassekampen 19. februar) mener at en nordisk forsvarsallianse skal erstatte Nato. Det er naivt. Et nordisk forsvarssamarbeid kan aldri bli et alternativ til Nato, men er et supplement. Nato er bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk. USAs sikkerhetsgaranti er fundamental for Norges sikkerhet.

At SV fortsatt nekter å innse dette, er farlig for landet vårt. Norden kan aldri erstatte Natos kampkraft og avskrekkende evne.

SV er tuftet Nato-motstand. Skal Natos kampkraft erstattes av en nordisk forsvarsallianse må forsvarsbudsjettene i Norden mangedobles. Det er selvsagt SV ikke villig til. SV er engang ikke villig til å øke forsvarsbudsjettet til to prosent av brutto nasjonalprodukt.

Faktum er at Sverige og Finland knytter seg nærmere og nærmere til Natos. Sverige og Finland samordner og øver sammen med USA og andre Nato-land i et omfang vi tidligere aldri har sett. Under øvelse Aurora i fjor i Sverige øvde 20.000 mann, herav 4000 amerikanske soldater, som ble landsatt i Gøteborg. Finland og Sverige inngikk i 2016 avtale med Nato om vertlandsstøtte. Finland og Sverige har forsvarsavtaler med Storbritannia og USA. Sverige deltok med en brigade under Trident Juncture.

Dette viser at Sverige og Finland samkjører sitt forsvar med Nato så langt som det er mulig, uten å være medlem av Nato.

Lysbakken vil kutte antall kampfly. Dermed rammer han luftforsvarets evne til å støtte de andre forsvarsgrenene. Lysbakken hevder vi kan spare 220 millioner kroner årlig i driftsutgifter dersom antall fly reduseres fra 52 til 40. Dette er smuler sammenlignet med regjeringens budsjettøkning til Forsvaret for 2019, på nesten fire milliarder kroner. Antallet nye fly, 52 stykker, er ikke tatt ut av løse luften slik Lysbakken fremstiller det. Det er rett og slett det antallet som trengs for å forsvare landet, og for å støtte våre allierte ved behov.

Forsvarssjefen har sagt at antall kampfly er det absolutt siste han ville kutte.

Norge trygges ikke med SV-politikk. SV ønsker ikke at allierte Nato-soldater, særlig amerikanere, skal øve på norsk jord. Lysbakken har aldri klart å komme opp med et troverdig alternativ til Nato. Høyre er enig i at Norden skal samarbeide tettere om forsvar. I motsetning til SV, har Høyre realistiske forventinger til hva et nordisk forsvarssamarbeid innebærer.