Norge trenger politikere som tenker langsiktig

Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, taler til Høyres landsmøte.
Trond Helleland talte til Stortinget: - Vi må sørge for å gi barna som vokser opp trygghet for klimaet vårt, for jobbene våre og for velferden vår. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Norge er et samfunn med små forskjeller, trygghet og tillit mellom mennesker. Elevene lærer mer, helsekøene er lavere enn i 2013, det bygges rekordmye vei og bane og ledigheten er lav. 

Selv om Høyre er optimistisk med tanke på de resultatene vi har hatt, så er vi ikke i mål. I årene som kommer må vi jobbe videre med å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Som politikere har vi et viktig forvalteransvar for fremtidige generasjoner. Vi må sørge for å gi barna som vokser opp trygghet for klimaet vårt, for jobbene våre og for velferden vår. 

Redusere utslippene, ikke stoppe utviklingen

Den viktigste oppgaven samfunnet står ovenfor de kommende årene er å redusere klimagassutslippene. Når president Trump har meldt USA ut av Paris-avtalen, Kina er i gang med å bygge ut gigantiske volum med ny kullkraft, så er verden langt unna målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Derfor er det så viktig at klimapolitikken bygger på et globalt samarbeid. Men verden trenger også land som Norge, som går foran og viser at det er mulig å omstille økonomien og kutte klimagassutslippene uten at den økonomiske veksten stagnerer.

Norge jobbe enda mer for å redusere klimagassutslippene uten å stoppe den teknologiske utviklingen. Denne oppgaven er vi godt i gang med og det skjer mye bra innen for eksempel transportsektoren. I år ligger det an til å bli solgt flere elbiler enn fossilbiler, fergene blir elektrifisert, det lanseres elektriske fritidsbåter og Norge er først ute med å erstatte drivstoffpumper med hurtigladere. 

Hva skal vi leve av? 

Det er mye som går bra i Norge. Den økonomiske veksten er solid, bedriftene investerer mer og det skapes nye jobber. De siste tiårene i norsk historie har vært preget av økonomisk vekst og rikdom. Vi har opplevd voksende budsjetter som har gitt oss stort økonomisk handlingsrom til å bygge opp et velferdssamfunn vi kan være stolte av. 

Når vi vet at inntektene fra olje og gass vil gå ned de kommende tiårene så må vi finne ut hva vi skal leve av for å opprettholde den økonomiske bærekraften. Venstresiden vil bruke mer penger samtidig som de sier nei til olje og gass, deler av reiselivsindustrien, vindmøller, vannkraftverk og havbruk. Men vi kan ikke bare diskutere hvordan vi skal bruke pengene våre, vi må også diskutere hvor vi skal få pengene fra og vi må prioritere hva pengene skal brukes på. 

Borgerlig ja-regjering eller sosialistisk nei-regjering

Det lokalvalget vi har lagt bak oss har gjort det enda tydeligere hvilket politisk alternativ vi har til denne regjeringen. De sier nei til private bidrag i velferdstjenestene, nei til viktig reformer, nei til EØS-avtalen og nei til å prioritere. Konsekvensene av nei, nei og atter nei er at offentlige budsjetter vil eksplodere, vanlige folk vil måtte betale mer i skatt, offentlig sektor vil ese ut og det vil bli skapt færre jobber i privat næringsliv. Det er ikke bærekraftig!

Skal vi fortsette å ha en stor og generøs offentlig sektor så krever det høy verdiskaping i andre private sektorer enn olje og gass fremover. Derfor blir en av de viktigste oppgavene for Norge fremover å skape flere jobber i privat næringsliv. 

For å få til dette trenger vi en borgerlig ja-regjering, ikke en sosialistisk nei-regjering. 

Alle må bidra

Et bærekraftig velferdssamfunn krever at alle bidrar, fordi folks arbeid er grunnlaget for velferden. Derfor mener Høyre at alle som kan jobbe, skal jobbe og ingen skal gå ut på dato. Vi må bruke de gode tidene til å inkludere flere i det norske arbeidslivet. Alle som kan må bidra til at vi opprettholder velferden, fordi det er folks arbeid som er grunnlaget for velferden. 

Det Norge trenger de kommende årene er politikere som tenker langsiktig. Vi trenger politikere som fører en politikk som sikrer et bærekraftig velferdssamfunn for våre barn og barnebarn. Vi trenger politikere som ikke stopper utviklingen, men som kutter utslippene. Den oppgaven er Høyre og regjeringen godt i gang med.