Norges klimaavtale med EU ble vedtatt i dag

Bilde av høyrepolitiker TIna Bru.
Klimaproblemet er en global utfordring som krever globale løsninger, og vi får ingen klimaløsning uten EU.
Norge får nye rammer for klimapolitikken. I dag ble Norges klimaavtale med EU vedtatt i Brussel.
Norge forpliktes nå blant annet til 40 prosent kutt i utslipp fra jordbruk, avfall, bygg og transport innen 2030. 

-Klimagassutslippene skal ned! Høyre vil at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Den nye klimaavtalen gir oss nye rammer, og avtalen betyr en enda sterkere forpliktelse for norsk klimapolitikk. Nå skal vi samarbeide med EU om utslippskutt på alle områder, sier Tina Bru, klimapolitisk talsperson for Høyre. 

Fra klimamål til klimaforpliktelse 

-Fra 2021 til 2030 vil vi følge det samme klimaregelverket som EU. Klimaregelverket gjør klimamålet om 40 prosent utslippskutt til en klimaforpliktelse. Nå har vi forpliktet oss til å nå målet vårt, sier Bru. Og legger til: 

-Denne klimaavtalen vil bidra til at Norge kutter utslippene, hvis vi ikke innfrir vil det medføre sanksjoner. Vi har dermed forpliktet oss til å nå målet vårt på en langt sterkere måte enn tidligere. Likevel skal Norge bestemme selv hvordan vi skal nå forpliktelsen: I hvilke sektorer og hvor mye vi gjør ute og hjemme. 

Stortinget har sluttet seg til avtalen med EU. Den trer i kraft når Alltinget på Island har godkjent den. 

Ingen klimaløsning uten EU 

Det er viktig for Norge at vi bevarer EØS-avtalen og fortsetter å være en del av EUs miljøsatsing. Klimaproblemet er en global utfordring som krever globale løsninger, og vi får ingen klimaløsning uten EU. 

-Norge har aldri hatt så offensive mål for utslippskutt som det vi har nå, men våre ambisiøse mål ville ikke vært mulig å gjennomføre uten samarbeidet med EU, fortsetter Bru. Før hun avslutter: 

-Høyre vil at Norge skal kutte enda mer enn 40 prosent. Vi vil overoppfylle forpliktelsen med å redusere de ikke-kvotepliktige utslippene med minst 45 prosent. Det vil si utslipp fra transport, jordbruk og avfall, pluss noe fra industri og petroleum. Regjeringen vil planlegge for at kuttene skjer i Norge. Er det strengt nødvendig vil vi kjøpe utslippsreduksjoner fra andre land.