Null hull i helsetjenesten

Mari Lønseth innfelt i et bilde av en tannlege
Politikk handler om å prioritere. Folk bør få tilgang til nye behandlingsmetoder.
Politikk handler om å prioritere. Vi vil prioritere nye behandlingsmetoder i helsetjenesten og gi billigere tannhelse til de som virkelig trenger det. 

Norge har tannhelse i verdensklasse. Vi har også en avansert helsetjeneste som hele tiden tar i bruk nye metoder. Dette redder liv, men koster samfunnet store pengebeløp. 

Politikk handler om å prioritere. Høyres Mari Holm Lønseth mener det er bedre for folk å få tilgang til nye behandlingsmetoder i helsetjenesten, fremfor gratis tannlege for alle.

- Det er mye bedre å gi gratis tannlege til folk med dårlig råd, i stedet for å smøre det tynt utover alle. Da har vi også råd til å ta i bruk nye behandlinger i helsetjenesten. Det er penger vi ikke hadde hatt om 10-15 milliarder skulle tas fra helsebudsjettet til å gjøre tannlegen gratis for alle, sier Lønseth.

Vi har god tannhelse i Norge

Hun forstår godt at mannen i gata synes tannlegeregningen fort blir høy. Derfor er forslaget om gratis tannhelse også populært.

- Men dette er en veldig dårlig prioritering. Tannhelsetjenesten fungerer faktisk veldig godt. Mange mennesker med dårlig råd får gratis behandling. Det er heller ingen tannhelsekøer. Vi har god tannhelse i Norge, og den blir stadig bedre, sier Lønseth.

Hjelp til de som trenger det mest

Blant de som får gratis tannhelse i dag er barn, sykehjemsbeboere og mange som har alvorlige munn- og tannsykdommer. 

- Lista er lang. Men vi vil også sørge for at de som trenger mest hjelp også får hjelpen de trenger. Vi vil heller prioritere støtteordningen for alvorlige sykdommer, ikke generelle ordninger for alle, sier hun.

Selv om tannhelsetjenesten fungerer godt i Norge, er den ikke perfekt. Det er rom for forbedring, og Høyre vil lytte til innspill fra folks hverdag.

- Ca. 3 av 100 sier de ikke har råd til å gå til tannlegen. Det bekymrer meg. Men det er ikke et argument for at tannlegen skal bli gratis for alle. Da må vi heller videreutvikle gratisordningene sånn at det blir billigere for de som trenger det mest, sier Lønseth.