Ny handlingsplan for kvinnelige gründere

Torbjørn Røe Isaksen på talerstolen på Høyres landsmøte 2018
Torbjørn Røe Isaksen på talerstolen på Høyres landsmøte 2018
Norge er et av verdens mest likestilte land, men i gründerskap deltar kvinner på langt nær på lik linje som menn. Det vil Høyre gjøre noe med. 

Mandag 2.september lanserte regjeringen en ny handlingsplan for kvinnelige gründere. Handlingsplanen består av 13 tiltak. 
 
-Når vi skal skape framtidens nye, grønne arbeidsplasser, må vi ta i bruk hele befolkningen. Gode ideer og initiativ oppstår ikke bare i hodene på menn, derfor må vi legge til rette for at enda flere kvinner blir grundere, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Vil at flere kvinner skal lykkes som gründere

Stadig flere personer blir gründere, men kun hver tredje gründer er kvinne, selv om ambisjonene om å bli gründer er nesten like høye blant menn og kvinner. Vi trenger kreative gründere og folk som er villig til å satse. Da må vi legge til rette så folk kan satse på gründervirksomhet, inkludert kvinner. 

- Vi skal heie frem kvinnelige jobbskapere og gründere. Når vi skal omstille Norge må vi bruke alle våre menneskelige ressurser, både kvinner og menn. Vi trenger flere nye bedrifter, flere kvinner som vil lede bedriftene og flere kvinner som tørr å satse for å skape nye verdier av drømmen sin, sier næringspolitisk talsperson i Høyre Linda Hofstad Helleland.

Mer kunnskap og enklere å finne frem

Handlingsplanen kommer med 13 tiltak som skal gjøre det enklere for kvinner å starte egen virksomhet og få den til å vokse.

-Denne handlingsplanen kommer med tiltak som skal gjøre det enklere for kvinner å starte egen virksomhet og få den til å vokse. Gründere som etablerer nye virksomheter skaper morgendagens arbeidsplasser. Derfor må vi føre en næringspolitikk som gir gode rammer for gründere og oppstartsselskaper, og som motiverer dem til å gå «all in», sier Isaksen.

Flere av tiltakene viser til behovet for mer kunnskap om dagens situasjon, enklere oversikt over hvilke virkemidler som finnes og hvordan de treffer kvinnelige grundere.

Her er de 13 tiltakene

 1. Regjeringen vil kartlegge hvordan virkemidlene fordeler seg på kjønn og etablere felles standarder sånn at vi kan ha oversikt over hvor mye støtte som går til kvinnelige gründere.
 2. Regjeringen vil få bedre statistikk over etablerere, inkludert bedre oversikt over hvordan de fordeler seg på kjønn.
 3. Regjeringen vil finansiere Global Entrepreneurship Monitor for 2019, noe som gir sammenlignbare tall på tvers av land.
 4. Regjeringen vil vurdere om man kan bruke andre kriterier i tillegg til alder for virkemidler som støtter unge virksomheter.
 5. Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.
 6. Regjeringen vil kartlegge entreprenørskapsundervisning og behovet for eventuelt å styrke denne innenfor de helsefaglige utdanningene.
 7. Regjeringen vil følge opp Stortingsmeldingen om helsenæringene.
 8. Prioritere sektorer som helse, omsorg, undervisning og kultur og tilgang til offentlig marked.
 9. Regjeringen vil vurdere flere tiltak som mobiliserer flere kvinner til å nå opp i konkurransen om virkemidlene.
 10. Regjeringen vil vurdere Kapitaltilgangsutvalgets utredning og anbefalinger og prioritere skatte- og avgiftsendringer som styrker vekstevnen i økonomien, letter omstilling og skaper nye arbeidsplasser.
 11. Regjeringen vil utrede muligheten for forskyvning i forfallsterminene for selvstendig næringsdrivende og småbedrifters skatter og sosiale avgifter, samt utrede en modell med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som alternativ til faktiske fradrag.
 12. Regjeringen vil foreta en gjennomgang av alle rammevilkår og ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende, og utrede en ordning der selvstendig næringsdrivende beholder opptjente rettigheter til dagpenger i en utvidet periode ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet.
 13. Regjeringen vil vurdere å innføre en ordning med gründervisum for å trekke kapital og innovasjonskraft til Norge.