Ny kriminalitet krever ny organisering

Statsminister Erna Solberg på besøk i politibåt i Tønsberg.
Statsminister Erna Solberg på besøk hos Politiet i Tønsberg. Foto: Casper Lehland.
Det siste året har Erna Solberg besøkt politidistrikt over hele landet. Reiserunden viser at politireformen er nødvendig.

- Politiet var overmodent for reform. Ny kriminalitet krever ny organisering av politiet. Vi gir politiet litt mer tid på å fase inn reformen, og varsler utstyrsløft og nye yrkesgrupper inn i politiet for å møte morgendagens kriminalitet, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg

Kriminalitetsbildet er annerledes enn tidligere

Det siste året har Erna Solberg reist rundt og besøkt politidistrikt for å høre hvilket kriminalitetsbilde de opplever, og hvordan de opplever arbeidet med politireformen. Siste stopp på turneen før sommerferien er i Tønsberg. 
Fra mange politidistrikt har Solberg blitt fortalt at kriminalitetsbildet er annerledes enn tidligere.

- Mer kriminalitet skjer på eller via nettet, og etterforskningen krever mer ressurser og nye metoder. Samtidig varierer utfordringene litt fra sted til sted. I enkelte store byer, som Oslo og Bergen, er det andre bekymringer rundt gjengkriminalitet enn det er andre steder i landet, forteller Solberg. 

Politireformen er viktig og nødvendig

Politiet må være rustet til å møte dagens kriminalitetsbilde. Selv om kriminaliteten de siste årene har gått ned, så blir den stadig mer komplisert i form av økt organisert kriminalitet og kriminalitet på internett. Den siste tiden har det særlig blitt avdekket grove overgrep og misbruk av barn og unge på internett som må imøtegås med nye metoder enn før.

- Jeg opplever at de fleste mener politireformen er viktig og nødvendig. Men det varierer hvor langt de ulike politidistriktene har kommet i arbeidet, og hvor godt de nye rutinene har satt seg. Noen av tiltakene i reformen krever noe opplæring i bruk av digitale verktøy eller trening for at det skal gå raskt og effektivt. Men når det fungerer, ser vi at det bidrar til bedre etterforskning, sier Solberg. 

DIFI som nå gjennomfører følgeevalueringen av politireformen, påpeker behovet for at politidistriktene nå får tid og ro til å gjennomføre reformen. 

Nærmer oss to politi per 1000 innbygger

Siden denne regjeringen tiltrådte har bemanningen i politiet økt med rundt 2 800 årsverk. Av de er rundt 1 600 politiårsverk. I samtlige politidistrikt har politibemanningen økt. 
Vi har lovet at vi skal opp på et nivå hvor det er 2 politi per 1000 innbygger. Den lovnaden er vi i rute med å levere. I fjerde kvartal 2013 var dekningen 1,71, mens det i første kvartal 2019 er oppe på 1,95. 

- Flere polititjenestemenn er avgjørende for å levere gode tjenester. Flere ansatte i politiet gjør at du og jeg kan sove tryggere om natten. Gjennom flere ansatte sikrer vi bedre tilstedeværelse i lokalsamfunnet, mens det samtidig gir oss muligheten til å videreutvikle gode fagmiljø som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer, sier Solberg. 

Fem punkter statsministeren tar med seg videre

  1. Politireformen var nødvendig: Nye former for kriminalitet krever et moderne politi som kan møte gjengkriminalitet og nettkriminalitet. 
  2. Politiet trenger et utstyrsløft: Vi må også styrke politiet på andre måter enn bemanning: I revidert nasjonalbudsjett bevilget vi 100 millioner til utstyr for politiet. 
  3. Reform tar tid: Vi vil gi reformen tid til å virke og politidistriktene tid til å gjennomføre de viktigste grepene i reformen. I revidert nasjonalbudsjett utsatte vi gevinstrealiseringen fra politireformen for 2019. 
  4. Vi må åpne for justeringer: I månedene som kommer vil Politidirektoratet be politidistriktene gjennomføre justeringer der det er nødvendig for å komme i mål med politireformen og de viktigste kvalitetskravene. 
  5. Nye yrkesgrupper inn i politiet: Vi skal levere en stortingsmelding om politiets fremtidige kompetansebehov. Politiet trenger også folk med annen kompetanse som for eksempel IT-eksperter, revisorer og ingeniører.

Her kan du lese mer om politireformen