Ny pensjonsordning for offentlig ansatte

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Profilbilde.
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.
Regjeringen la frem forslag til ny pensjonsordning for alle offentlige ansatte den 10. april 2019. Forslaget er et stort gjennombrudd for å sikre bærekraftige pensjoner og et bærekraftig velferdssamfunn. Lovforslaget er i tråd med avtalen som regjeringen inngikk med LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter våren 2018.

Mer bærekraftig pensjonsløsning

– Nå kommer en ny viktig brikke i pensjonsreformen på plass, nemlig pensjonen til ansatte i offentlig sektor. En ny pensjonsordning var helt nødvendig for å sikre offentlige ansatte et godt pensjonsnivå framover når vi lever lenger. Med disse endringene vil det lønne seg for offentlig ansatte å stå lenger i jobb og det vil bli lettere å bytte jobb fra offentlig til privat sektor uten å tape pensjon, sier statsminister Erna Solberg.

Pensjonsløsningen skal gjøre det enklere for offentlige ansatte å kompensere for effekten av levealdersjusteringene ved å stå lenger i arbeid. Levealdersjusteringen ble innført for å sikre at utgiftene til pensjon ikke overstiger inntektene som kommer med pensjonsinnbetalingene fra hver enkelt arbeidstaker. I praksis betyr justeringen at man for hvert nye årskull med pensjonister må jobbe litt lenger, for å få samme pensjon. Dette skyldes at folk lever lenger, antallet eldre øker og det blir færre arbeidstakere i jobb. 

– Ingen reform hittil gjennomført i Norge vil bety mer for norsk økonomi, bærekraften til velferdssamfunnet og den enkelte ansatte, som pensjonsreformen. Jeg er derfor veldig fornøyd med å få på plass denne viktige delen av reformen etter flere år med gode forhandlinger med partene i arbeidslivet, fortsetter Solberg.

Skjerming av de eldste arbeidstakerne

Men pensjonsløsningen som alle partene i arbeidslivet stiller seg, får offentlig ansatte et godt pensjonsnivå framover når levealderen øker. Den nye alderspensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 år og fritt kombineres med arbeid. Forslaget fra regjeringen inneholder også overgangsregler fra dagens til nye ordninger, blant annet for å skjerme arbeidstakere som står nærmest pensjonstilværelsen. 

– Den brede tilslutningen pensjonsavtalen har fått blant offentlig ansatte viser at løsningen er sterkt ønsket både av offentlig ansatte og deres organisasjoner. Neste etappe er å tilpasse pensjonsreglene for personer med særaldersgrense til den nye pensjonsløsningen, og vi har avtalt en prosess med partene om dette fram mot 1. november 2019, avslutter arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Les mer om hva offentlig tjenestepensjon betyr for deg.

Les mer om Høyres arbeidslivspolitikk her.