Ny podkastepisode: Nå er det hennes tur

tre kvinner holder plakat med skrift bli bøssebærer
Hør mer om årets innsamlingsaksjon 'Nå er det hennes tur' i siste episode av #dethunsa
#DetHunSa-podkasten har hatt besøk av Gry Larsen, som er generalsekretær i CARE Norge.

CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferdighet, spesielt rettet mot kvinners rettigheter. CARE startet i 1945 som amerikanske organisasjoners hjelp til Europa etter andre verdenskrig, kanskje bedre kjent som Marshall-hjelpen.

Mange familier i Norge fikk CARE-pakker med mat, klær, bøker og leker. CARE Norge ble etablert i 1980 som en del av CARE International. Nå er CARE Norge til stede i 13 land og driver med langsiktig bistand og nødhjelp.

I samfunn der halvparten hindres i å delta, mister man halvparten av mulighetene. Å løfte kvinnene har vist seg å være den mest effektive måten å redusere fattigdom på. Derfor jobber CARE aller mest med kvinner.

Årets TV-aksjon

Vi har snakket med Gry om bistand, TV-aksjonen og CAREs arbeid for å bekjempe fattigdom. Årets TV-aksjon har fått tittelen: Nå er det hennes tur, og den retter seg mot å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

Kvinner og barn rammes hardest av fattigdom, og kvinner har ikke de samme mulighetene og rettighetene som menn. I utviklingsland er kun én av ti landeiere kvinner, og 104 land har lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobber. Med årets TV-aksjon vil en gjøre noe med dette, slik at kvinner får mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie.

CARE skal gi minst 400 000 kvinner mulighet til å starte egen bedrift, få egen inntekt, starte egne spare- og lånegrupper, og få en stemme i politikken og i lokalsamfunnet. Når kvinner får disse mulighetene gir det ringvirkninger for 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land. Kvinner gir tilbake til familien og lokalsamfunnet. Likestilling er ikke bare viktig for kvinnen selv, men også for å redusere fattigdom lokalt og nasjonalt.

TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.

Likestilling kan bli motor for økonomisk vekst

De siste årene har det kommet flere rapporter og tall som viser at økt likestilling er smart for den globale økonomien og for utviklingen i land. Full økonomisk likestilling vil ikke bare gi kvinner økonomiske muligheter. Det vil også bidra til vekst for hele samfunnet. Vi kjenner det fra vår egen historie: Som finansdepartementets regnestykke viser, er norske kvinners høye yrkesdeltakelse mer verdt for vårt samfunn enn vår oljeformue.

På søndag kan du være med og samle inn penger til dette viktige formålet.

Meld deg på via blimed.no, eller ring 02525.

Hør mer om dette i siste episode av #dethunsa. Linker til episoden og avspiller finner du under!

Episode 34: Nå er det hennes tur

Høyres podkastunivers

Vil du høre flere Høyre-podder? Sjekk ut hoyre.no/podkast!