Nye biler til politiet

Erna Solberg innfelt i bilde av ny politibil
- Politireformen er en kvalitetsreform. Vi har fått nye operasjonssentraler, vi har modernisert etterforskningen og bilene har blitt til rullende kontor med nytt utstyr.
Politiet får 100 millioner kroner ekstra til nytt utstyr i revidert nasjonalbudsjett.

- Pengene skal tildeles politidistriktene slik at de kan kjøpe inn nye biler, nye mobile voldsalarmer eller annet nødvendig utstyr, sier statsminister Erna Solberg.

Det har vært stor oppmerksomhet om budsjettsituasjonen i politiet. I revidert budsjett varsler regjeringen to grep for å sikre mer romslig økonomi i politi-Norge. I tillegg til utstyrspotten på 100 millioner kroner, blir det foreslått å utsette gevinstuttaket for politireformen. Utsettelsen alene øker politiets budsjettramme i år med 51 millioner kroner.

- All erfaring tilsier at det tar tid å få til resultater av større reformer. Det betyr ikke at vi kan la være å gjøre det som er nødvendig. Gjennom å utsette gevinstrealiseringen i 2019 gir vi politiet mer tid til å få reformen til å virke, sier justisminister Jøran Kallmyr (FrP). 

Statsminister Erna Solberg og justisminister Jøran Kallmyr besøkte politidirektør Benedicte Bjørnland og politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold. Budskapet var mer penger til politiet.
Statsminister Erna Solberg og justisminister Jøran Kallmyr besøkte politidirektør Benedicte Bjørnland og politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold. Budskapet var mer penger til politiet.  

En nødvendig reform

Da Erna Solberg innledet på Høyres kampanjesamling var politiet et viktig tema. Høyre-lederen slo fast at politireformen burde vært gjennomført for lenge siden. 

- Når verden endrer seg, og kriminaliteten endrer seg, så må også politiet endre seg. Politireformen er et svar på den endrede kriminaliteten vi ser i Norge, sier Solberg. 

Den tradisjonelle kriminaliteten synker. Samtidig ser vi en vekst i vold- og overgrepssakene. Operasjon Dark Room i Vest politidistrikt er illustrerende for hva politiet nå må bruke tid på. 25 etterforskere satt dag og natt for å avdekke et nettverk av overgripere. Det endte med 84 siktelser. 

- Jeg har i løpet av det siste året besøkt nesten alle politidistriktene. Det som går igjen over hele landet er at stadig mer av kriminalitet flytter seg fra gata til data. Det utføres på internett, på tvers av politidistrikter og landegrenser. Det krever et annet politi enn tidligere. Derfor gjennomfører vi en helt nødvendig reform av politiet, sier Solberg. 

Siden 2013 har bemanningen i politiet økt med nesten 2800 årsverk, hvorav om lag 1650 er politiårsverk. Bemanningen har økt i samtlige politidistrikt, og politidekningen i Norge er historisk høy. Den er nå på 1,95 per tusen innbygger, og regjeringen er i rute til å nå målet om 2 per tusen i 2020. 

- Politireformen er en kvalitetsreform. Vi har fått nye operasjonssentraler, vi har modernisert etterforskningen og bilene har blitt til rullende kontor med nytt utstyr. Det er feil å felle en dom over reformen før den er ferdig gjennomført. Vi vil se resultatene av økt kvalitet i politiarbeidet i årene som kommer, sier Solberg. 

Du kan se Erna Solbergs tale til Høyres kampanjesamling her: