Nye digitale løsninger skal gi kommunale boliger for flere

Illustrasjonsbilde av boliger med Monica Mæland og Mari Holm Lønseth innfelt.
Vi tror at kommunene ser frem til et digitalt løft for kommunale boliger og at de vil spare tid og penger med de nye løsningene
Med Høyre i regjering kommer 30 millioner kroner i neste års statsbudsjett til utvikling av nye digitale løsninger som gjør det lettere å søke og få tildelt en kommunal utleiebolig. 

Kommunene må bli mer effektive, og det skal gå mye raskere for vanskeligstilte mennesker å få den hjelpen de har krav på. Regjeringen vil nå ta nye grep. Sammen med kommunene vil vi utvikle nye digitale løsninger som gjør det enkelt å søke og tildele en egnet kommunal bolig til de som trenger det. Totalt foreslår regjeringen å bevilge 90 millioner kroner i løpet av tre år. 

- Mange kommuner har svært tungvinte løsninger for fordeling av utleieboliger. Mye byråkrati og administrering skaper store forsinkelser, og folk må vente altfor lenge på å få bolig. Slik kan vi ikke ha det. Det er behov for et digitalt løft, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. 

- For Høyre er det viktig at de som trenger en kommunal bolig, skal få en god bolig raskt. I dag står folk i kø mens kommunene har tomme, innflytningsklare boliger. Ny teknologi vil kunne redusere unødvendig byråkrati og gi flere bolig raskere, sier Høyres boligpolitiske talsperson, Mari Holm Lønseth. 

Tungvinte løsninger og mye byråkrati

Med Høyre i regjering forenkles regelverk og søknadsprosesser i boligmarkedet enklere. Det gjelder også det boligsosiale arbeidet. Kommunene i Norge sliter med gamle og tungvinte løsninger. Til sammen disponerer kommunene over 110.000 utleieboliger. Likevel står mange boliger tomme over lang tid fordi administreringen krever altfor mye byråkrati.

Vanskeligstilte som trenger bolig opplever lang ventetid, omfattende søknadsprosesser og utfordringer knyttet til personvern. Videre taper kommunene både tid og penger på grunn av unødvendig ressursbruk og tomme utleieboliger. I tillegg mangler staten gode data siden den nasjonale oversikten over kommunale boliger er mangelfull. Vi vet for eksempel ikke hvor mange barnefamilier som bor i kommunens boliger i dag. 

- Vi ser at det er for krevende for den enkelte kommune å utvikle gode løsninger på egenhånd, sier Mæland. 

Gjennomføringen av satsingen 

Høyre i regjering har tatt initiativ til et samarbeid mellom staten og kommunene for utvikling av nye og bedre løsninger. Det er kommunene som har hovedansvaret for arbeidet med kommunale utleieboliger, og staten skal bidra til at alle kommuner har god støtte i arbeidet. 

Husbanken og KS (kommunesektorens interesseorganisasjon) har inngått et samarbeid der de skal avklare hvilke løsninger det er behov for. De enkelte kommunene skal også inkluderes i arbeidet.

Forslag til hvilke løsninger det er behov for og hvordan de bør utvikles skal komme allerede i januar 2020. 

- Vi tror at kommunene ser frem til et digitalt løft for kommunale boliger og at de vil spare tid og penger med de nye løsningene, sier Mæland. Og legger til: 

- Satsingen er viktig fordi den skal gjøre at flere vanskeligstilte på boligmarkedet får hjelp til å skaffe en egnet bolig, og til å beholde boligen. Jeg har store forventninger til prosjektet som nå starter opp, og ser frem til at det kommer nye løsninger på bordet.