Foreldrenes utdanning betyr mye for om du fullfører videregående

Trist jente i videregående. Turid Kristensen innfelt.
I dag har SSB publisert nye gjennomføringstall for videregående opplæring.
Årets fullføringstall fra SSB viser at det er en liten økning i andelen elever som fullfører videregående. Men fortsatt kommer elever med foreldre med lang utdanning best ut. 

- Det er bra at pilene de siste årene peker i riktig retning, men vi skal ikke la gode tall bli en hvilepute. Høyre har et mål om at 9 av 10 skal fullføre videregående. Da må vi fortsette arbeidet med å skape en skole med kunnskap og mestring som gir flere forutsetninger for å fullføre videregående, sier skolepolitisk talsperson i Høyre, Turid Kristensen. 

Forskjellsskolen

Tallene bekrefter det vi allerede vet. Skolen klarer ikke i stor nok grad å kompensere for sosiale forskjeller. For elever med foreldre med grunnskole som høyest oppnådde utdanningsnivå så fullfører bare litt over halvparten videregående etter fem år.

- En god og likeverdig skolegang er nøkkelen til sosial mobilitet. Det skal ikke være sånn at foreldrenes utdanningsnivå skal være avgjørende for om barna våre lykkes i skolen. Vi må kjempe for kunnskapsskolen og mot forskjellsskolen, fortsetter Kristensen.

Foreldrenes utdanningsnivå

Fullført med studie- eller yrkeskompetanse

Lang høyere utdanning

89,7 %

Kort høyere utdanning

82,9 %

Videregående opplæring

71 %

Grunnskole

54 %

I alt

75,3 %

Frafall i videregående er et stort problem. Ungdommer som ikke fullfører videregående får en tøffere vei inn i et arbeidsmarked i stadig endring som stiller økte krav til formell kompetanse. Høyres mål er at 9 av 10 skal fullføre. Da må vi starte lenge før videregående med å fange opp elever som står i fare for å falle ut av skolen og gi de den hjelpen de trenger for å mestre. 

- Et vitnemål i hånden blir stadig viktigere. Det å falle ut av skolen er et stort problem for den enkelte, og for samfunnet. Målet vårt er at ingen skal velge bort videregående opplæring fordi skolen har sviktet, slår Kristensen fast.

Stadig flere fullfører

De nye tallene fra SSB viser at 75,3 prosent av de som startet på videregående i 2013 har fullført utdanningen sin fem år senere. Det er en liten oppgang fra 75 prosent for 2012-kullet. Siden Høyre innførte Kunnskapsløftet i 2006 har andelen elever som fullfører videregående økt med nesten 6 prosentpoeng.

Nasjonale tall

 

2013-2018

Endring i prosentpoeng

 

Andel som har fullført i løpet av fem år

2012-2017-kullet til
2013-2018-kullet

1994-1999-kullet til

2013-2018-kullet

I alt

75

0,3

6,9

Studieforberedende

88

0,0

5,4

Yrkesfag

62

0,0

10,7

Fylkesvise tall
Fylke Andel elever som har fullført
Østfold 75,3
Akershus 80,4
Oslo 77,9
Hedmark 76
Oppland 74
Buskerud 76,1
Vestfold 75,7
Telemark 76,6
Aust-Agder 74,5
Vest-Agder 76,7
Rogaland 78,1
Hordaland 75,5
Sogn og Fjordane 80,8
Møre og Romsdal 76,3
Nordland 69,9
Troms 71,5
Finnmark 63,5
Sør-Trøndelag -2017 75,8
Nord-Trøndelag -2017 77,1