Nå innfører vi et nytt og praktisk valgfag i ungdomsskolen

Ungdomsskolejente skrur på veggen. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner innfelt
Allerede fra høsten er det mulig for ungdomsskoler som ønsker det å tilby faget til elevene sine. Høyre håper flest mulig ungdomsskoler starter allerede nå til høsten med dette.
Målet er at elever skal få erfaring med ett eller flere håndverk.

- Ved å prøve ut ulike sider av håndverksfagene kan elevene oppdage og bli bedre kjent med hva ulike yrker innebærer og det kan gjøre dem bedre rustet når de skal velge linje på videregående skole, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding. 

Samarbeid med arbeidslivet

Regjeringen legger vekt på at skolene skal ha samarbeid med lokale bedrifter i det nye praktiske valgfaget. Kunnskapsministeren håper faget kan gi elevene en smakebit av yrker de ikke kjenner noe særlig til fra før og inspirere elevene. 

– Valgfaget, praktisk håndverksfag, skal være en arena hvor elevene får oppleve skaperglede, engasjement og utforskertrang, fortsetter kunnskapsministeren. 

Gjennom samarbeid med lokale bedrifter og håndverkere kan elevene få mye bedre kjennskap til arbeidslivet enn de gjør bare gjennom aktiviteter i klasserommet 

– Jeg har stor tro på at dette faget kan bidra til at flere vet mer om yrkesfag før de velger videre utdanning og arbeid. På den måten kan de gjøre valg som er mer basert på egne erfaringer og kunnskap enn før, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Vil ha flere på yrkesfag

Det er ikke mye vi vet om fremtiden, men vi vet at Norge trenger dyktige fagarbeidere i årene fremover. Kunnskapsministeren håper det nye valgfaget vil styrke rekrutteringen til yrkesfag, og samtidig motvirke en tradisjonell kjønnsdeling av arbeidslivet. 

– Jeg håper særlig at jenter kan oppdage tradisjonelle mannsyrker, og gutter få interesse for yrker som er dominert av kvinner. I dag velger menn særlig bygg og anlegg og elektrofag, eller å bli snekkere, anleggsmaskinførere, murere og taktekkere, mens kvinner velger helse- og oppvekstfag eller kunst og design og arkitektur. Men vi trenger begge kjønn i alle yrker, avslutter kunnskapsministeren.

Klart allerede til høsten

En forsøkslæreplan for det nye valgfaget praktisk håndverksfag er nå klar til å prøves ut. Allerede fra høsten er det mulig for ungdomsskoler som ønsker det å tilby faget til elevene sine. 

Fakta

Elever på 8.trinn, 9.trinn og 10.trinn har valgfag, og kan velge ett valgfag hvert år. Per år er hvert valgfag 57 timer. Skolene må tilby minst to valgfag. Valgfag som allerede finnes i dag: 

 • Fysisk aktivitet og helse
 • Sal og Scene
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Design og redesign 
 • Innsats for andre
 • Teknologi i praksi 
 • Produksjon av varer og tjenester
 • Trafikk
 • Medier og informasjon
 • Programmering
 • Forskning i praksis
 • Internasjonalt samarbeid
 • Reiseliv
 • Levende kulturarv
 • Demokrati i praksis