Opptrapping av regjeringens kvinnehelsesatsing

Dame som er sliten etter løping
Når pakkeforløpene kommer på plass skal pasientene få vite hva som skal skje – når det skal skje – og hvem som har ansvaret, sier fungerende leder av Høyres kvinneforum Guro Angell Gimse.
Muskel-, skjelett-, smerte- og utmattelsessykdommer er en stor gruppe lidelser som representerer en stor del av sykdomsbyrden i Norge. Kvinner er overrepresentert. Regjeringen vil utvikle gode og helhetlige pasientforløp for dem som rammes av disse typiske kvinnesykdommene.

5 millioner til nye pakkeforløp

Regjeringen skal innføre tre pakkeforløp for sykdommer der kvinner er overrepresentert: Muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling og utmattelse. Dette er i tråd med regjeringspartienes seks punkter for bedre kvinnehelse, som ble lagt frem på kvinnedagen, og Granavolden-plattformen. I tillegg ønsker regjeringen å lage et eget pakkeforløp for barn som har eller kan ha ADHD.

- Dette er en fantastisk nyhet for disse pasientgruppene. Det er slutt på tilværelsen som kasteball. Når pakkeforløpene kommer på plass skal pasientene få vite hva som skal skje – når det skal skje – og hvem som har ansvaret. Dette er et kjempeløft som vi setter stor pris på i Høyres kvinneforum, sier Guro Angell Gimse, fungerende leder i Høyres kvinneforum

Største og dyreste folkehelseproblem

Muskel- og skjelettlidelser er vårt største og dyreste folkehelseproblem. 34% av uføretrygdede kvinner har en muskel- og skjelettsykdom. Dette er en av vår tids største helseutfordringer! I dag er dette lidelser som har lav prestisje i helsetjenesten, men som er enormt belastende for den enkelte person og som koster samfunnet over 250 milliarder kroner - i året. Det er blant de største enkeltårsakene til sykefravær og utenforskap i den norske befolkningen – og problemet er voksende.

Pakkeforløp tilgjengelig for alle

Regjeringen vil utvikle gode og helhetlige pasientforløp for dem som rammes av muskel-, skjelett-, smerte- og utmattelsessykdommer. Pakkeforløpene vil bli tilgjengelige på alle landets sykehus. Innen sommeren 2019 skal det legges frem en plan for når og hvordan pakkeforløpene skal innføres.