Palmeolje-bruk gikk kraftig ned i 2018

Stefan Heggelund om nedgang av klimagassutslipp
Salget av palmeoljebasert biodrivstoff har gått ned fra over 300 millioner liter til 93 millioner liter i 2018. - Det er gode nyheter, sier Stefan Heggelund som er Høyres miljøpolitiske talsperson.
Vi bruker stadig mindre palmeolje i biodrivstoff. Salget av palmeolje gikk kraftig ned i 2018, ifølge ferske tall fra SSB.

- Det er gode nyheter for alle som er opptatt av regnskogen. Det fører til at presset på regnskogen blir mindre, og vi vet hvor viktig regnskogen er i klimakampen, sier Stefan Heggelund, miljøpolitisk talsperson i Høyre.

Salget av palmeoljebasert biodrivstoff har gått ned fra over 300 millioner liter til 93 millioner liter i 2018. Vi ser også at det totale salget av bensin og diesel har gått ned. Men siden en mindre andel av dette var innblandet biodrivstoff fra palmeolje, gikk likevel utslippene fra veitrafikk opp.

Dette har derfor ført til en økning i de nasjonale utslippene, men samtidig redusert risikoen for indirekte arealbruksendringer som kan øke de globale utslippene.

Til tross for en liten økning kan vi ikke glemme at det pågår en rivende teknologisk utvikling i mange sektorer, men det tar tid før denne utviklingen slår ut på utslippsregnskapet.

- Vi må være klar over at en del av det som skal få oss gjennom et grønt skifte, på kort sikt kan øke utslippene noe. For eksempel må vi utvinne mer kobber og andre metaller for å lage elbiler, jernbane, og solcellepanel. Da må vi politikere sørge for strenge nok miljøkrav til at dette kan gjennomføres på en bærekraftig måte, sier Heggelund.

For å få til dette må vi spille på lag med gründere og norsk næringsliv. Kompetansen i industriene som har bidratt til at Norge har blitt et rikt og velutviklet land, vil også bli viktige for at vi skal klare å bli et nullutslippssamfunn. Vi skal stanse utslippene, ikke utviklingen.

- Vi ser at antall elbiler øker, det samme gjør elektriske ferger og busser. Vi revolusjonerer transportsektoren i Norge, som vil bidra til mer kutt fra transportsektoren. I 2025 skal alle nye biler være nullutslippsbiler, sier Heggelund.