Nå får seks høyskoler penger til mer samarbeid og sammenslåinger

Studenter som drikker kaffe og jobber med skolearbeid. Stortingsrepresentant for Høyre, Marianne Synnes, innfelt.
Nå deler regjeringen ut ni millioner kroner til høyskoler for mer samarbeid og sammenslåing. Dette er et godt bidrag mener Marianne Synnes Emblemsvåg som er stortingsrepresentant fra Høyre.
Flere private høyskoler er i gang med sammenslåinger. Nå gir vi de penger som et bidrag til dette arbeidet. 

- Det kan være krevende for høyskoler å stå midt i en sammenslåingsprosess. Derfor har vi bestemt oss for å bidra til dette gjennom å totalt dele ut nesten ti millioner kroner. Mer samarbeid og større fagmiljøer er en styrke både for forskningen men også for undervisningen, sier utdanningspolitisk talsperson Marianne Synnes Emblemsvåg.

Bedre kvalitet i forskning og utdanning

I 2014 la Høyre i regjeringen Høyre i regjering frem historiens første langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Vi har lagt frem en stortingsmelding om struktur i høyere utdanning og en egen stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning.  

- En god utdanning er viktig for enkeltmennesket, men det er også viktig for samfunnet. Det er avgjørende at universitetene og høyskolene våre leverer utdanning og forskning av høy kvalitet.Ny kunnskap og kompetanse er avgjørende for at vi skal kunne løse de store samfunnsutfordringene, sier Emblemsvåg. 

Vi trenger mer samarbeid

De siste årene har det skjedd store og viktige endringer i den offentlige delen av universitets- og høyskolesektoren. Nå er det også satt i gang mye spennende i den private delen av sektoren vår. Siden vi vet at disse prosessene ofte kan være kostbare håper regjeringen at disse pengene kan være et godt bidrag til å sikre gode prosesser. 

Disse høyskolene får penger 

  • Høyskolen Kristiania, Norges dansehøyskole og Musikkteaterhøyskolen for 6 millioner kroner til sammenslåingsprosessen de er i gang med
  • VID vitenskapelig høgskole får 2 millioner kroner til sitt arbeid med sammenslåing
  • Norges musikkhøyskole, som er offentlig, og Barratt Due musikkinstitutt får 1 million kroner til å utrede muligheten for samarbeid