Ytterligere økning av politibudsjettet i 2020

Politibetjent. Peter Christian Frølich innfelt. Foto.
2020 kommer til å bli et merkeår for norsk politi.
Driftsbudsjettet til politiet er økt med 25 prosent og det har aldri vært flere ansatte i norsk politi enn nå. Neste år økes politiets budsjett med ytterligere 350 millioner kroner. 

-Politiet har vært en av hovedprioriteringene til denne regjeringen, noe økningen i budsjettet for 2020 bekrefter, sier Høyres stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson Peter Frølich

Vi prioriterer politiet 

Etter tragedien 22. juli 2011 ble norsk politi gjennomanalysert. Behovet for en reform ble kartlagt i to viktige rapporter: Politianalysen og Gjørv-kommisjonens rapport. Rapportenes konklusjoner var krystallklare: Politiet var overmodent for reform. Derfor har denne regjering hatt justissektoren som en av sine hovedprioriteter. 

- Siden 2013 har vi fått over 1650 rene politistillinger og driftsbudsjettene har økt med over 25 prosent. Nå foreslår vi blant annet å bevilge 100 millioner kroner for å ansette nyutdannede politistudenter også i 2020. Med denne prioriteringen oppnår vi målsetningen om en politidekning på 2 politifolk per 1 000 innbyggere i hele landet innen 2020, sier Frølich.

Les også: Nye politihelikoptre øker beredskapen mot terror og katastrofer

Et endret kriminalitetsbilde 

De siste årene har vi sett en drastisk endring av det norske kriminalitetsbilde. Stadig mer kriminalitet foregår på nett. De nye kriminalitetsutfordringene krever økt effektivitet og spissere kompetanse. 

- Dagens ungdom henger mer på nett enn utenfor den lokale bensinstasjonen. Nakenbilder blir spredt på nett og overgrep foregår på det mørke nettet. Banker kan bli ranet uten at noen bryter seg fysisk inn. Politireformen gir politiet nye og større muskler så de kriminelle skal bli satt bak lås og slå, sier Frølich som viser til at regjeringen nå foreslår å bevilge 80 millioner kroner prioritert til etterforskning i politiet, sier Frølich.

Les også: Ny kriminalitet krever ny organisering

Politireformen er helt nødvendig og viktig 

Når kriminaliteten endrer seg må også politiet endre seg. Politireformen er svaret på den nye kriminaliteten vi ser i Norge. Med politireformen sikrer vi at politiet er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsbilde. 

-Det er helt klart at vi trenger et nytt og moderne politi som er tilpasset dagen i dag. Kriminaliteten har blitt mer komplisert, alvorlig og tidkrevende å etterforske. Lokale aktører har blitt nasjonale og globale aktører. Derfor er det helt tydelig at politiet trengte en ny struktur og ny organisering, sier Frølich. Og legger til: 

-Dette er rett og slett vårt samfunnsansvar: Vi må kunne beskytte innbyggerne våre og ivareta ofrene. Høyre i regjering sikrer et bedre og moderne politi som kan gjennomføre sitt samfunnsoppdrag på best mulig vis, noe den økte bevilgningen til politiets budsjetter bekrefter. 

Slik styrkes politibudsjettet: 

  • Regjeringen foreslår å bevilge 100 mill. kroner for å ansette nyutdannede politistudenter også i 2020.
  • Regjeringen vil gi politidistriktene større økonomisk handlingsrom og bedret evne til å håndtere driftsoppgaver mens de står i reform. Det vil derfor heller ikke i 2020 bli stilt krav om realisering av gevinster fra politireformen. Dette betyr at 53 millioner kroner som etter planen skulle tas ut i gevinst, blir liggende i politiet.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 80 mill. kroner til styrket etterforskning i politiet. 
  • Regjeringen foreslår å bevilge 50 mill. kroner til politiet for å sikre helikopterberedskapen i Nord-Norge.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 23 mill. kroner til grense- og territorialkontroll, hvorav 10 mill. kroner er under politiets budsjett.