Politikk handler om mennesker

Erna Solberg på Høyres landsmøte 2019
- Høyres visjon er et samfunn med muligheter for alle. Et samfunn hvor alle, uansett bakgrunn får brukt sine evner til det beste for seg selv og samfunnet, sier Erna Solberg. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Høyres landsmøte skjer i en tid hvor partiet og Norge opplever optimisme. Partileder og statsminister Erna Solberg åpnet Høyres landsmøte fredag med hvilke løsninger Høyre  har for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. 

Politikk handler om mennesker - og et godt samfunn bygges nedenifra

I helgen skal Høyre vedta et nytt prinsipprogram. Det er elleve år siden sist og Høyres prinsipper står  seg godt i møte med fremtidens utfordringer. Politikken vår handler om å investere i mennesker og om å se systemene fra enkeltmenneskets side. 

- Høyres visjon er et samfunn med muligheter for alle. Et samfunn hvor alle, uansett bakgrunn får brukt sine evner til det beste for seg selv og samfunnet, sier Erna Solberg.

- Det å vite at du er nyttig for andre mennesker. At det er noen som er avhengige av at nettopp du møter opp og utfører de oppgavene du har påtatt deg, sier Erna Solberg 

- Her er vi også ved kjernen av regjeringssamarbeidet. Et samarbeid hvor vi er enige om å se systemet fra enkeltmenneskets side. Et samarbeid om inkluderingsdugnad, likeverdsreform, integreringsløft, barnereform og kompetansereform. Et samarbeid mellom fire partier som forstår at menneskers behov for å ha noen som trenger oss er helt grunnleggende, sier Erna Solberg.

En trygg oppvekst varer livet ut

Den siste tiden har vi sett hvordan gjenger i Oslo skaper utrygghet og rekrutterer sårbare unge når de har etablert seg. Kriminelle gjenger skal slås hardt ned på.

- Vi kan ikke, skal ikke og vil ikke akseptere at gjenger skal forme barn og unges oppvekstvilkår. Vi skal forebygge. En viktig del av det å forebygge handler om forbilder. Unge mennesker må se at de har en fremtid gjennom skolegang og arbeid. Vi må skape tro, håp og optimisme.

- Vi er på rett vei. Flere ungdommer i videregående velger yrkesfag. Vi har også rekordmange læreplasser. Ikke siden vi begynte å måle i 2011, har vi hatt flere læreplasser enn nå. Flere fullfører og består, sier Erna Solberg.

Flere skal inkluderes i arbeidslivet

Norge går godt og vi har en unik mulighet til å inkludere flere i arbeidslivet. Derfor har regjeringen tatt initiativ til inkluderingsdugnaden. For å sikre velferdssamfunnets bærekraft, er vi nødt til å få flere i jobb. På Høyres landsmøte er det mange ordførerkandidater:

- Der hvor Høyre vinner makten i valget til høsten, bør dere lage inkluderingsprosjekter. Fremover vil regjeringen rulle ut det nye integreringsløftet. Her vil kunnskap være hovedsatsingen, sier Erna Solberg.

- Vi er i gang med å reformere introduksjonsordningen. Vi stiller nå tøffere krav til kommunene som får bosette, og vi kommer til å stille krav til bedre resultater og reell kvalifisering i introduksjonsprogrammet.

Hva skal vi leve av?

Norges naturressurser, hardt arbeid og høy kompetanse er det som har lagt grunnlaget for vårt velferdssamfunn. I Norge har vi alltid levd med og av naturressursene. Norge har et naturlig fortrinn.

- Vi har alle muligheter til å lykkes i dette landet også i fremtiden. Vi har rike naturressurser og store arealer. Dyktige mennesker med høy utdanning og fagkompetanse. Kreative gründere og folk som er villige til å satse, sier Erna Solberg.

Norge skal bli ledende på grønne løsninger

Vi må bruke grønn teknologi som kutter utslipp i Norge og globalt, og som gir mindre mikroplast i havet. Fremtidens arbeidsmarked er grønt, smart og nyskapende.

- Når vi investerer i grønn teknologi, gjør vi det fordi det lønner seg, fordi vi da også investerer i mennesker og fordi klimakampen er en kamp hvor kun seier er godt nok, sier Erna Solberg.

 

 

Politikk handler om mennesker - og et godt samfunn bygges nedenifra
I helgen skal Høyre vedta et nytt prinsipprogram. Det er elleve år siden sist og Høyres prinsipper står seg godt i møte med fremtidens utfordringer. Politikken vår handler om å investere i mennesker og om å se systemene fra enkeltmenneskets side.

- Høyres visjon er et samfunn med muligheter for alle. Et samfunn hvor alle, uansett bakgrunn får brukt sine evner til det beste for seg selv og samfunnet, sier Erna Solberg.

- Det å vite at du er nyttig for andre mennesker. At det er noen som er avhengige av at nettopp du møter opp og utfører de oppgavene du har påtatt deg, sier Erna Solberg

- Her er vi også ved kjernen av regjeringssamarbeidet. Et samarbeid hvor vi er enige om å se systemet fra enkeltmenneskets side. Et samarbeid om inkluderingsdugnad, likeverdsreform, integreringsløft, barnereform og kompetansereform. Et samarbeid mellom fire partier som forstår at menneskers behov for å ha noen som trenger oss er helt grunnleggende, sier Erna Solberg.

En trygg oppvekst varer livet ut
Den siste tiden har vi sett hvordan gjenger i Oslo skaper utrygghet og rekrutterer sårbare unge når de har etablert seg. Kriminelle gjenger skal slås hardt ned på.

- Vi kan ikke, skal ikke og vil ikke akseptere at gjenger skal forme barn og unges oppvekstvilkår. Vi skal forebygge. En viktig del av det å forebygge handler om forbilder. Unge mennesker må se at de har en fremtid gjennom skolegang og arbeid. Vi må skape tro, håp og optimisme.

- Vi er på rett vei. Flere ungdommer i videregående velger yrkesfag. Vi har også rekordmange læreplasser. Ikke siden vi begynte å måle i 2011, har vi hatt flere læreplasser enn nå. Flere fullfører og består, sier Erna Solberg.

Flere skal inkluderes i arbeidslivet
Norge går godt og vi har en unik mulighet til å inkludere flere i arbeidslivet. Derfor har regjeringen tatt initiativ til inkluderingsdugnaden. For å sikre velferdssamfunnets bærekraft, er vi nødt til å få flere i jobb. På Høyres landsmøte er det mange ordførerkandidater:

- Der hvor Høyre vinner makten i valget til høsten, bør dere lage inkluderingsprosjekter. Fremover vil regjeringen rulle ut det nye integreringsløftet. Her vil kunnskap være hovedsatsingen, sier Erna Solberg.

- Vi er i gang med å reformere introduksjonsordningen. Vi stiller nå tøffere krav til kommunene som får bosette, og vi kommer til å stille krav til bedre resultater og reell kvalifisering i introduksjonsprogrammet.

Hva skal vi leve av?
Norges naturressurser, hardt arbeid og høy kompetanse er det som har lagt grunnlaget for vårt velferdssamfunn. I Norge har vi alltid levd med og av naturressursene. Norge har et naturlig fortrinn.

- Vi har alle muligheter til å lykkes i dette landet også i fremtiden. Vi har rike naturressurser og store arealer. Dyktige mennesker med høy utdanning og fagkompetanse. Kreative gründere og folk som er villige til å satse, sier Erna Solberg.

Norge skal bli ledende på grønne løsninger
Vi må bruke grønn teknologi som kutter utslipp i Norge og globalt, og som gir mindre mikroplast i havet. Fremtidens arbeidsmarked er grønt, smart og nyskapende.

- Når vi investerer i grønn teknologi, gjør vi det fordi det lønner seg, fordi vi da også investerer i mennesker og fordi klimakampen er en kamp hvor kun seier er godt nok, sier Erna Solberg.