Raskere hjelp til ungdom som har falt utenfor

Erna og Gunn Cecilie Ringdal
Erna Solberg vil at flere unge skal få den hjelpen de trenger tidligere. Foto: Casper Lehland
Altfor mange unge faller utenfor samfunnet i en tidlig alder. I 2018 var det 66 000 barn og unge mellom 15 og 29 år som var utenfor arbeid, utdanning eller andre arbeidsmarkedstiltak. Det er viktig at de får rask og riktig hjelp, sier Erna Solberg.

De fleste barn og unge i Norge har god fysisk og psykisk helse. Likevel fastslår rapporter at mange barn opplever bekymringer i hverdagen. Færre enn før tror de kommer til å leve et godt lykkelig liv. Derfor vil Høyre, der vi vinner valget, gi barn og unge en dør inn til tilbud og tjenester for ungdom. 

Barn og unge skal få rask og riktig hjelp

I dag forteller barn og unge at de møter fragmenterte tjenester som ikke snakker sammen, og at støtte i vanskelige perioder ikke alltid er tilgjengelig nok. 

- Det handler blant annet om åpningstider og tjenester som ikke er tilpasset barn og unges behov. Det er et problem at vi handler for sent. Vi vet at det å få hjelp tidlig, er svært viktig for å unngå at problemene vokser seg for store. Samfunnet taper for hver person som faller utenfor, sier statsminister Erna Solberg.

66 000 barn og unge mellom 15 og 29 var utenfor arbeid, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak i 2018. Det er for mange, og mange av disse tilfellene kunne vært unngått hvis man hadde nådd frem til disse ungdommene tidligere, sier ordfører i Lier Gunn Cecilie Ringdal. 

Barn skal ikke være kasteballer

Barn og unge skal ikke være kasteballer mellom ulike instanser. De skal ikke være nødt til å fortelle den samme historien gang på gang. 

- Felles for de kommunene som lykkes med å gi barn og unge et godt tilbud, er at de legger inn innsatsen tidlig og har gode rutiner for å samarbeide, sier statsminister Erna Solberg.

I Lier kommune har de etablert Ungdomshjelpen. Gjennom dette programmet, vil barn og unge få raskt hjelp av kvalifiserte fagpersoner. Hensikten er å sikre at alle barn og deres familier får den hjelpen de trenger, når de trenger det.

- Hvis flere barn og unge hadde hatt et lignende tilbud i kommunen sin, ville det redusert frafallet i skolen og gitt flere barn en god og trygg hverdag, sier ordfører i Lier Gunn Cecilie Ringdal.

- Vi ser at det er økt behov for tidlig innsats, og at barn og unge med komplekse problemer ikke får hjelpen de trenger. Ungdomshjelpa skal gi barn og deres familier et felles sted å henvende seg, og alle kan ta kontakt. Det viktigste i hjelpetilbudet er ikke systemet, men barna og deres familier, fastslår Gunn Cecilie Ringdal.