Rekordmange lærere har søkt videreutdanning

Elever som rekker opp hånden. Jan Tore Sanner innfelt
Kunnskapsminster Jan Tore Sanner er glad for at rekordmange lærere har søkt videreutdanning.
Over 11 000 lærere har søkt om videreutdanning i 2019. Det er over 1100 flere enn i fjor. 

- Jeg er veldig fornøyd med det rekordhøye søkertallet i år. Når flere lærere får faglig fordypning skaper vi en bedre skole, der kompetente og engasjerte lærere får elevene til å mestre og lære mer, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding. 

Verdifull investering

Regjeringen har tredoblet antallet lærere som får videreutdanning. Siden satsingen startet i 2014 har over 27 000 lærere over hele landet fått tilbud om videreutdanning i ulike fag. I år er det satt av 1,6 milliarder kroner til dette. 

I fjor kom det en NIFU-undersøkelse blant lærere som har deltatt på videreutdanning. Der sier nesten alle lærere at de har endret undervisning, og syv av ti sier at de har blitt en bedre lærer. Det viser at det er verdifullt å investere i lærernes kompetanseheving. 

– Et av regjeringens viktigste bidrag for å skape en bedre skole for elevene, er den historiske satsingen på videreutdanning. Lærere som har tatt videreutdanning mener elevene deres lærer mer, og at de selv har blitt mer engasjerte og bedre til å undervise. Å videreutdanne flere lærere er et viktig tiltak for å sikre at flere elever får tidlig og god oppfølging, fortsetter Sanner.

Kommunene må godkjenne

Fristen for å søke gikk ut fredag 1.mars. Nå er det opp til kommunene å godkjenne søknader videre til Utdanningsdirektoratet frem til fristen 15.mars. Kunnskapsministeren oppfordrer alle kommuner til å godkjenne flest mulig søknader for å gi flest mulig lærere muligheten til faglig påfyll.

– Jeg håper at kommuner, fylkeskommuner og eiere av private skoler godkjenner flest mulig søknader innen fristen, slik at lærere som trenger faglig påfyll får det. Jeg er opptatt av at skoleeierne holder trykket oppe for å nå kompetansekravene, sier Sanner.

Nytt tilbud i spesialpedagogikk

Tilbud om spesialpedagogikk er nytt i år og ett av fagområdene med flest søknader. 900 lærere ønsker mer kompetanse i spesialpedagogikk.

– Til høsten skal vi legge frem en ny stortingsmelding om tidlig innsats. I arbeidet med melding ser vi at altfor mange barn møter ufaglærte assistenter og at hjelpen kommer for sent når det kommer til spesialundervisning. Slik skal vi ikke ha det. Barn og unge må få tidlig og riktig oppfølging, og flere lærere med fordypning i spesialpedagogikk vil kunne bidra til dette, sier Sanner. 

Utvikling i antall søknader - nasjonalt

Årstall Mars
2014
Mars
2015     
Mars
2016     
Mars
2017    
Mars
2018     
Mars
2019
 Total 7 015 8 457 10 627 9 522 10 174 11 280

Utvikling i antall søknader - fylkesvis

Fylke  Mars 2014 Mars 2015 Mars 2016 Mars 2017 Mars 2018 Mars 2019
Østfold  274 405  540 460 524  587
Akershus 742 880 1143 1027 964 1169
Oslo 357 464 593 589 542 621
Hedmark 248 345 471 416 439 430
Oppland 256 346 441 412 390 452
Buskerud 363 476 516 473 505 598
Vestfold 276 335 489 424 451 451
Telemark 256 304 376 350 385 505
Aust-Agder 162 212 261 213 254 322
Vest-Agder 239 309 349 363 397 421
Rogaland 689 805 963 892 1190 1121
Hordaland 744 814 1152 897 984 1103
Sogn og Fjordane 242 250 308 266 270 331
Møre og Romsdal 442 401 503 460 493 548
Trøndelag 748 908 1006 971 988 1072
Nordland  480 527 751 605 637 681
Troms 314 348 407 372 419 486
Finnmark 175 322 311 296 289 308
Svalbard 1 2 7 14 7 9
Utland 7 4 20 22 19 17