Rekordmange vil bli barnehagelærer

Mikroskop. Marianne Synnes innfelt
Marianne Synnes er glad for at mange har søkt seg til lærerutdanningene.
Aldri før har så mange søkt seg til en lærerutdanning som i år. 

- Dette lover veldig godt for fremtidens barnehage, sier utdanningspolitisk talsperson Marianne Synnes

Flere vil bli barnehagelærer

I år er det mer enn én av ti søkere som vil bli lærer. Den største økningen blant lærerutdanningene finner vi hos barnehagelærerutdanningen som har nesten 300 flere søkere enn i fjor. 

- Det er veldig bra at flere ser barnehagen som en attraktiv arbeidsplass. Tidlig innsats starter i barnehagen og er en viktig omsorgsarena og arena for læring gjennom lek, fortsetter Synnes.

Barnehagelærerutdanning

Årstall

Søkere

2012

3 721

2013

3 057

2014

3 220

2015

3 215

2016

3 330

2017

3 589

2018

4 251

2019

4 542

Nedgang i søkere til sykepleierutdanningen

Våren 2017 varslet vi at vi kom til å innføre opptakskrav til sykepleierstudiet fra dette studieåret. Nå må søkere ha karakteren tre i matematikk og norsk fra videregående skole for å komme inn på sykepleierutdanningen. Dette har sykepleierne selv vært helt enig med Høyre i.

- Når vi skjerper karakterkravet er det naturlig at det blir en liten dupp i antall søkere. Det nye kravet vil både gi flere faglig sterke søkere og bidra til bedre pasientsikkerhet, fortsetter Synnes.

Det er fortsatt 2,6 førstevalgssøkere på sykepleierutdanningen til tross for at det er en liten nedgang.

Flere søkere til IKT

Det er en solid økning i studier innen informasjonsteknologi.

- Dette er veldig positivt. IKT-kompetanse er noe vi trenger mer av i årene fremover, avslutter Synnes.

Fakta

  • 138.732 søkere til høyere utdanning i 2019
  • 3272 færre søkere sammenlignet med 2018 (3,2 prosent)
  • Flere enn noen gang søker seg til en lærerutdanning 
  • Nedgangen i søkere er størst på sykepleierutdanningen, men det er fortsatt 2,6 søkere per plass
  • IKT-studier har en økning på 400 søkere (6,3 prosent)