Rusreformprisen 2019 går til Bent Høie

Helseminister og 2. nestleder i Høyre, Bent Høie. Her ute foran en bygning i Oslo.
Helseminister Bent Høie mottok fredag Rusreformprisen 2019 for arbeidet med en historisk omlegging av norsk ruspolitikk: - Vi skal møte rusavhengige med helsehjelp og respekt, ikke med fordømmelse og straff. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Rusreformprisen 2019 går til helseminister Bent Høie for arbeidet med en historisk omlegging av norsk ruspolitikk. Mennesker som strever med rusavhengighet vil bli møtt med helsehjelp og respekt, ikke med fordømmelse og straff.

- Jeg er svært takknemlig for å motta rusreformprisen 2019. Å redde liv og sikre verdighet må alltid være grunnlaget for en menneskelig ruspolitikk. Rusavhengige skal møtes med helsehjelp – ikke med straff. Vi har startet arbeidet med å endre norsk ruspolitikk og holdningene til mennesker som strever med rusavhengighet, sier helseminister Bent Høie.

Foreningen Tryggere Ruspolitikk deler årlig ut Rusreformprisen, en pris som skal gå til en person som særlig har utmerket seg i arbeidet med å reformere ruspolitikken. Bakgrunnen for at Bent Høie mottar prisen er at Høie har pekt ut en ny retning for den norske ruspolitikken.

I 2018 gjorde han også ord til handling gjennom opprettelsen av rusreformutvalget, som skal se på hvordan lovverk og praksis må endres i tråd med den nye politikken.

En helt reell rusreform

- Det er spesielt viktig for saken at Høie har støttet en reell rusreform, der unge mennesker som ruser seg skal fanges opp og tilbys oppfølging uten å bli kriminalisert. Et rulleblad er helt unødvendig for å holde bruken av ulovlige rusmidler på et lavt nivå. Tvert imot vil slike reaksjoner kunne gjøre livet enda vanskeligere for dem som sliter og dermed øke risikoen for å utvikle rusproblemer, sier Ina Roll Spinnangr, leder av Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

Høyre i regjering har startet arbeidet med en ny rusreform og målet er at denne blir vedtatt av Stortinget i før neste stortingsvalg:

- Rusreformen vi nå jobber med vil endre holdningene som strever med rusavhengighet. Det vil senke terskelen for å be om hjelp og gi hjelp. En ny rusreform vil ta tid – lengre tid enn mange håper og ønsker. Vi vil møte personer som er arrestert for bruk og besittelse av ulovlige stoffer til personlig bruk med hjelp, behandling og oppfølging i stedet for straff. Da er det viktig at reformen forberedes skikkelig, at alle stemmer blir hørt og at den forankres godt i helsetjenesten, politiet og samfunnet ellers, avslutter Høie.

Rusreformutvalget leverer sin NOU i desember 2019.