Private velferdstjenester er viktig for kvaliteten

Stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen.
Komiteleder for Stortingets familie- og kulturkomite Kristin Ørmen Johnsen. Foto: Cecilie Victoria Jensen

–Høyre mener private velferdstjenester er avgjørende for at pasienter og brukere skal få et så godt tilbud som mulig. Det gir valgfrihet og konkurranse som igjen gjør både de offentlige og de private tjenestene bedre, både når det gjelder innhold og ressursbruk

Det sier Kristin Ørmen Johnsen, komitéleder for Stortingets familie- og kulturkomité, som sist høst tok initiativ til å arrangere et seminar om private velferdstjenester for regjeringspartiene på Stortinget og eksterne aktører på feltet.

Tirsdag 8. januar inviterte Høyres fraksjoner i familie- og kultur-, helse- og omsorg, og arbeids- og sosialkomiteen til seminar om private velferdstjenester på Stortinget.

–Vi ser både i vår komité og i andre komiteer at de private velferdstjenestene er under politisk press. Det er til stadighet oppe representantforslag fra venstresiden om å bygge ned, eller å fullstendig legge ned de private tilbyderne av velferdstjenester, sier Johnsen.

Innledere på seminaret var store og små velferdstilbydere av privat og ideell art.

Administrerende direktør i ManpowerGroup Maalfrid Brath, innledet om bemanningsbransjen, daglig leder i Karmsund ABR, Bjørn Orhammer viste viktigheten av ideelle tiltak innen rusomsorgen og Elisabeth Mortensen, direktør for helse og omsorgstjenester i Humana omsorg og assistanse, pekte på at hun ønsker strengere krav til bransjen, slik at det skal lønne seg å drive godt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Innledere.

Mens administrerende direktør Anders Mohn Frafjord ved Diakonhjemmet sykehus og Hilde Helland, daglig leder i Kolibri omsorg viste hvor viktige de ideelle og private aktørene er for konkurranse, kreativitet og innovasjon på feltet. Politisk økonom Anne Siri Koksrud Bekkelund i Civita bidro til å gi temaet et videre og mer overordnet perspektiv.

Mer kunnskap og økt selvtillit

Målet med seminaret var å få mer kunnskap om feltet, bygge selvtillit både hos aktører og hos politikere, samt å jobbe frem ny retorikk på området.

–Debatten viser en tydelig skillelinje mellom den ikke-sosialistiske siden og venstresiden i norsk politikk, hvor venstresiden er opptatt av ideologi, mens vi er opptatt av innhold, kvalitet og innovasjon i tjenesten. Venstresiden har utviklet sin retorikk på dette området, nå må vi bli tydeligere på vår retorikk, avslutter Johnsen.