Sikrer 400 gruvearbeidsplasser i Finnmark

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen og Linda Hofstad Helleland i halvnært bildeutsnitt. Foto: Privat
Flere arbeidsplasser: En gjenopptakelse av gruvedriften kan bety flere hundre arbeidsplasser for kommunen, sier Linda Hofstad Helleland. Foto: Høyre
Nærings- og fiskeridepartementet gir Sydvaranger Eiendom AS driftskonsesjon for utvinning av jernmalm i Sydvaranger.

En gjenopptakelse av gruvedriften kan bety flere hundre arbeidsplasser for Sør-Varanger. Linda Hofstad Helleland, næringspolitisk talsperson i Høyre, er glad for dette. 

- Dette er viktige arbeidsplasser for Finnmark. Det er investert store summer i anleggene, og jeg er glad for at Næringsministeren har vært klar på at hensynet til næringen skal veie tyngst, sier Hofstad Helleland.  
 
- De skal produsere rene materialer som  har høyere etterspørsel hos stålprodusentene. Når industrien tar i bruk sine fortrinn, må vi som politikere ta i bruk våre virkemidler, fortsetter Helleland.
 
Hun mener tildelingen av konsesjon har stor betydning for kompetansen og attraktiviteten i mineralnæringen, og at denne næringa har lange tradisjoner nordpå. Helleland får støtte av kollega og stortingsrepresentant for Nordland, Margunn Ebbesen.
 
- Det ville vært en katastrofe dersom man ikke kom med en løsning her. Nå får vi i stedet en vesentlig næringsetablering som satser på lærlinger, bærekraftig ressursutnyttelse og som tar hensyn til reindriftsnæringa, avslutter Ebbesen.