Sjef i eget liv: Et løft for eldre som bor hjemme

Erna Solberg i samtale med eldre mennesker. Foto.
Erna Solberg lanserte Høyres valgkampløfte for hjemmeboende eldre på Treff+ ved Sartor storsenter like utenfor Bergen.

Vi lever lengre og holder oss lengre på beina. Eldre som bor hjemme bør oppleve trygghet, trivsel og kvalitet i tjenestene. Det er dessverre ikke tilfelle alle steder i dag.

De fleste 80- og 90 åringer bor hjemme, og ikke på sykehjem. Eldre som bor hjemme bør oppleve trygghet, trivsel og kvalitet i tjenestene. Det er dessverre ikke tilfelle alle steder i dag.

- Det som flest eldre og pårørende sier til meg, er at de er bekymret for passivitet, inaktivitet, kjedsomhet, og ikke minst ensomhet, sa statsminister Erna Solberg under pressekonferansen i Fjell kommune.

- Derfor lanserer Høyre et løft for eldre som bor hjemme, med tiltak for trygghet, kvalitet i tjenestene, trivsel og mot ensomhet, fortsatte hun.

Pakken Høyrelederen lanserte sammen med helseminister og andre nestleder Bent Høie er inspirert av Fjell kommunes "Sjef i eige liv" som ble vedtatt i 2013. Målet er å gi innbyggerne muligheten til å leve et mest mulig selvstendig liv, også hvis du blir rammet av alvorlig sykdom og funksjonssvikt.

Tiltak for trygghet

Det å være trygg kan være å bli sett, være omgitt av mennesker som bryr seg, eller vite at hjelpen kommer når man får behov for det.

- Trygghet er viktig i alle stadier av livet. Og det er kanskje spesielt viktig når man blir avhengig av hjelp for å mestre hverdagen, sa Helseminister Bent Høie under pressekonferansen. 

Dette er Høyres løsninger:

 • Trygg og enkel transport
  Det må være enkelt å komme seg til og fra aktiviteter. Kommunene kan organisere transportløsninger på en måte som passer lokalt. Det kan skje i samarbeid med private, frivillige eller kollektivselskapene. Eldre skal oppleve at det er enkelt og trygt å reise til og fra aktiviteter i et innholdsrikt liv.

 • Flere demensvennlig samfunn
  Selv om mange eldre som bor hjemme er friske og raske, får noen også demens med alderen. Mange eldre med demens kan likevel bo hjemme. Men det krever at byene og bygdene våre er mer demensvennlige. Det betyr at for eksempel taxisjåfører, butikkpersonell og apotekansatte har noe kunnskap om demens.

 • Hjelp til småoppdrag
  Mange hjemmeboende eldre synes det er ubehagelig når for eksempel hagen ikke blir tatt godt nok vare på. Samtidig finnes det friske eldre og unge som ønsker å stille opp frivillig. Dette må organiseres på en måte som er lett å bruke for de eldre, slik at de kan få hjelp til småoppdrag i og rundt hjemmet. 

 • Velferdsteknologi er frihetsteknologi
  Velferdsteknologi er frihetsteknologi som gjør det mulig for eldre å være mer selvstendige mellom besøkene fra hjemmetjenesten. Høyre i regjering har etablert et nasjonalt velferdsteknologiprogram. Vi vil at flere kommuner tar i bruk løsninger som trygghetsalarm, digitalt natt-tilsyn, multidose-dispenser, e-låser og digitalt avstandsoppfølging.

Tiltak for trivsel, mot ensomhet

Mange eldre er ensomme – uavhengig av om de bor hjemme eller på sykehjem. Men eldre som bor hjemme kan være spesielt utsatt. Felleskap er viktig, og det sosiale har en enorm verdi. Derfor vil Høyre legge til rette for at kommunene, frivillige og private aktører kan samarbeide om å lage sosiale tilbud.

Dette er Høyres løsninger:

 • Aktivitetstilbud
  Eldre bør få bruke kommunens idretts- og kulturanlegg på dagtid minst en dag i uken. Dette kan kombineres med kulturtilbud og tilbud om mat og felles måltider. Tilbudet kan drives av frivillige lag og organisasjoner, slik som tilbudet "AKTIV+" i Fjell kommune, der ca. 150 personer møtes på den lokale sportsarenaen hver tirsdag.
 • Sosiale tilbud
  Kommunen, frivillige og private kan samarbeide om å tilby eldre en hyggelig aktivitet minst en gang i uken. For eksempel kan det lokale kjøpesenteret tilby handlehjelp, bowlinghallen kan åpne for de eldre og biblioteket kan holde datakurs slik at besteforeldre lettere kan komme i kontakt med barnebarna.
 • Mobilisering av frivillige
  Vi må jobbe mer sammen med de frivillige kreftene i kommunen. Derfor vil vi at kommunene lager en egen plan for samarbeidet med de som stiller opp. Dermed kan frivillige ta ansvar for faste, felles aktiviteter gjennom uken, og tilbud rettet mot den enkelte som for eksempel ordningen med besøksvenn.

Tiltak for kvalitet i tjenestene

Mange av våre eldre er friskere og raskere enn det som var vanlig tidligere. De har aktive liv, og har ikke behov for pleie- og omsorgstjenester.

Samtidig får noen etterhvert behov for hjelp. Mange av tilbudene kommunene gir til eldre med hjelpebehov er veldig bra. Og så er det mye som ikke er bra. Det kan til og med være noen ting som fungerer godt, og andre som ikke fungerer i det hele tatt, i én og samme kommune.

Dette er Høyres løsninger:

 • Hverdagsrehabilitering
  Etter sykdom eller skade, kan mange eldre oppleve å ikke klare like mange ting som før. Tidligere var svaret å gi dem hjelp som kompenserer for tapet av funksjonsevne. Det kan være en bjørnetjeneste. I stedet vil vi at alle kommuner skal tilby hverdagsrehabilitering. Det betyr at man sammen med den eldre ser om det er mulig å trene opp igjen evnen til å løse praktiske gjøremål selv.
 • Forebyggende hjemmebesøk
  For at flere skal kunne bo hjemme lenger, tilbyr mange kommuner forebyggende hjemmebesøk når man når en viss alder eller blir alene. På et forebyggende hjemmebesøk kan man snakke om for eksempel brannsikkerhet, snublekanter og andre ting som kan bli et hinder for å bo hjemme.
 • Oppfølgingsteam
  Mange opplever at behandlingen blir oppstykket og delt når de har mange og sammensatte hjelpebehov. Derfor mener vi at alle kommuner må etablere egne oppfølgingsteam for å sikre at eldre som bor hjemme får bedre og mer koordinerte tjenester.