Skal jage kriminelle i arbeidslivet

Byggeplass. Erna Solberg og Anniken Hauglie innfelt. Illustrasjonsbilde
Innsatsen mot kriminalitet i arbeidslivet krever kontinuerlig arbeid. Regjeringen prioriterer derfor kampen mot arbeidslivskriminalitet høyt

Høyre trapper opp kampen mot kriminelle i arbeidslivet. Regjeringens nye strategi mot arbeidslivskriminalitet skal fjerne og forebygge flere useriøse aktører.

–Regjeringen prioriterer kampen mot arbeidslivskriminalitet høyt. Etter at den første strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram i 2015, er det satt i gang mange tiltak, og gode resultater er oppnådd, sier statsminister Erna Solberg.

Innsatsen mot kriminalitet i arbeidslivet krever kontinuerlig arbeid

De kriminelle tilpasser seg

Bakgrunnen for de nye tiltakene og endringene i strategien, er at de kriminelle tilpasser seg nye regler og finner smutthull. Det har blitt mer krevende å avdekke arbeidslivskriminaliteten.

– Vi trapper opp kampen. Det er mange gode grunner til at vi skal være harde i klypa med de useriøse. De er kreative, fantasifulle, og vanskelige å avsløre. Myndighetene og partene i arbeidslivet må derfor være minst like kreative og fantasifulle for å klare å stanse dem. De kriminelle skal jages fra skanse til skanse. De skal sove svært dårlig om natten, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Økt kontroll og mer samarbeid

Regjeringen har allerede gått til kamp mot kriminalitet i arbeidslivet med strengere straffer, innstramninger i arbeidsmiljøloven og syv egne sentre dedikert til å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Nå skal det offentlige sjekke om de som selger varer og tjenester driver seriøst, gjennom et eget register, kalt eBevis. Det vurderes også om forbrukere og private virksomheter skal kunne bruke registrert.

I den nye strategien skal det være strengere kontroll og oppfølging av Nav-tiltak. I tillegg skal de ulike etatene samarbeide bedre om informasjonsutveksling og kontroll for å få stanset de useriøse aktørene.

– Regjeringen ønsker også å spenne ben på dem som driver kriminell virksomhet, ved at det skal bli lettere å finne fram til de seriøse aktørene, og vanskeligere for de useriøse aktørene å tilby sine tjenester. Å være kriminell skal det ikke være et marked for, avslutter Hauglie.