Skolene må gjøre mer når elevene er mye borte

Erna Solberg på båttur i Sogn og Fjordane
Erna Solberg vil at skolene skal gjøre mer for elever som er borte fra klasserommet. Foto: Cecilie V.Jensen

Fravær i grunnskolen er en stor utfordring. Alt for mange elever går glipp av verdifulle timer med kunnskap og mestring. Høyre vil gi skolene større ansvar for dette gjennom en oppfølgingsplikt.

- I disse dager er det mange skoleelever som gleder seg til å fylle de siste feriedagene med bading og is. Til høsten har jeg et ønske om fulle klasserom, sier Høyres leder og statsminister Erna Solberg. 

Urovekkende høyt fravær

I 2018 fikk vi for første gang fraværsstatistikk for 10.trinn. Nesten 9.000 av elevene har mer enn 15 dager fravær i løpet av et skoleår. Disse ungdommene er med andre ord borte mer enn tre uker fra klasserommet og klassekameratene. 

- Elever som er mye borte fra skolen går glipp av mange uker med viktig undervisning som kan være helt avgjørende for faglig og ikke minst sosial mestring. Det skaper kunnskapshull som kan være vanskelig å tette, sier statsministeren.

Her kan du sjekke fraværstall for ditt fylke

Bedre rutiner for varsling og oppfølging

For å redusere fraværet i grunnskolen vil Høyre innføre en varslings- og oppfølgingsplikt for skolene, der varslingen skal skje allerede etter første dag med udokumentert fravær. Noen skoler har allerede gode rutiner for å følge opp fravær, men ikke alle skoler har gode nok systemer.

- Er du ikke på skolen så kan du få store kunnskapshull. Derfor er det så viktig at lærerne, skolen og kommunen følger opp elever som er mye borte og kommer til bunns i hva som er årsaken til fraværet, understreker statsministeren.

Vi må komme til bunns i hvorfor elevene er borte

Det kan være ulike grunner til at elever er borte fra skolen.

  • Noen liker kanskje ikke undervisningen på skolen
  • Noen kan oppleve mobbing
  • Mens for andre kan det være et tegn på eleven ikke har det så bra hjemme

Fravær må være tema når lærerne møtes og rektor må ha oversikt og kjenne til hvilke elever som har det litt vanskelig. Da er det viktig at laget rundt eleven er på plass med spesialpedagoger, helsesykepleiere og andre tjenester i kommunen. 

- Hvordan vi skal hjelpe barn med høyt fravær vil variere. Men det skal ikke være tvil om at lærerne, skolen og kommunene skal følge opp bedre gjennom en ny varslings- og oppfølgingsplikt, sier statsministeren.