Slik skal Høyre få flere fra trygd til jobb

Heidi Nordby Lunde. foto Hans Kristian Thorbjørnsen
Mottakere av arbeidsavklaringspenger får nå tettere og raskere oppfølging. Foto Hans Kristian Thorbjørnsen
Arbeidsledigheten er rekordlav og det er gode tider i norsk økonomi. Nå er det viktig at vi bruker disse gode tidene til å inkludere enda flere i arbeidslivet.

- Vi har en lav ledighet i Norge, og det er skapt over 50 000 nye jobber det siste året. Det er gode nyheter. Samtidig ser vi at antall personer på uføretrygd øker, sier arbeidspolitisk talsperson i Høyre, Heidi Nordby Lunde.

Raskere avklaring

Nesten 347.000 mottok uføretrygd i juni, og over 200 000 av dem var kvinner. Nordby Lunde sier det er mange ulike forklaringer til økningen.

- Mottakere av arbeidsavklaringspenger får nå tettere og raskere oppfølging , hvilket også betyr at de som har krav på uføretrygd får innvilget dette raskere. I tillegg viste en rapport fra Nav i fjor at grunnen til at antall unge uføretrygde under 30 år har økt kraftig er at flere lever lenger med alvorlige misdannelser.

Hun mener det ikke må fremstilles som et problem at de som faktisk har krav på uføretrygd får innvilget dette raskere.  

Færre lever av trygd

Til tross for økningen i uføretrygd, er det færre som er avhengige av livsoppholdsytelser fra Nav enn for tjue år siden.

- Ifølge Navs egne analyser fra 2017 står stadig færre lenge utenfor arbeidslivet, både i antall og som andel av befolkningen. Tallene kan variere fra år til år, men uavhengig av det så fortsetter vi arbeidet med å løfte folk opp og inn i arbeidslivet. Det er ingen raske løsninger på dette.

Nordby Lunde minner om at den beste løsningen er å starte tidlig.

- Derfor jobber vi med tidlig innsats i skolen, vi har innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, fraværsregler på skolen og vi satser på psykisk helse for barn og unge. Vi skal også innføre oppfølgingsplikt i ungdomsskoler i Høyre-kommuner etter valget.

Dette gjør Høyre for å få flere i jobb: 

 • 50 millioner kroner til tettere oppfølging av folk som har langvarig eller hyppig sykefravær
 • Styrket budsjettet for inkluderingsdugnaden med 125 millioner kroner 
 • Fortsetter satsingen på lønnstilskudd til bedrifter, mentorordningen og individuell jobbstøtte
 • Regjeringen har forpliktet seg til at fem prosent av alle nyansatte i staten skal ha nedsatt arbeidsevne eller hull i CVen
 • Innføre et nytt og fleksibelt opplæringstiltak, slik at det blir lettere å ta fag- og yrkesopplæring via Nav
 • Mer penger til Nav, slik at de kommer tettere på næringslivet gjennom egne markedskontakter
 • Tettere og bedre oppfølging av personer som mottar arbeidsavklaringspenger 
 • Innført aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere 
 • Innført en egen ungdomssatsing i Nav som skal sikre raskere oppfølging av unge under 30 år (tiltak skal være i gang innen åtte uker)
 • Innført tverrfaglige ungdomsteam hvor saksbehandlerne har færre brukere i sin portefølje
 • Sørget for tettere samarbeid mellom Nav, videregående skole, den kommunale helsetjenesten og barnevernet.