Små kommuner må ta grep om barnevernet

Gutt som blåser løvetann. Kristin Ørmen Johnsen innfelt.
Vi kan ikke risikere at barn ikke får den tryggheten de har rett på bare fordi de bor i en liten kommune

40 kommuner har barnevern med færre enn fem ansatte. Høyre mener dette er for lite, og vil frata dem tjenesten hvis de ikke tar grep.

– Vi kan ikke risikere at barn ikke får den tryggheten de har rett på bare fordi de bor i en liten kommune, sier leder av familie- og kulturkomitéen Kristin Ørmen Johnsen til Aftenposten.

3,3 ansatte i snitt

De 40 kommunene har ikke vært en del av kommunereformen og samarbeider heller ikke med nabokommunene. I snitt har disse kommunene 3,3 ansatte i barnevernet.

– Punkt én er at man ikke får tatt tak i alle bekymringsmeldingene, man har kanskje ikke nok kompetanse til å vurdere disse, og man har ikke mulighet til å ha døgnbemanning.

Tre ansatte i snitt er altfor lite og gjør tjenesten til barna sårbar, mener Johnsen.

– Vi vet at barnevernet er blant de aller mest sårbare tjenestene i små kommuner. Der er det små forhold, og det kan være naboen din som er den ene i kommunen som er barnevernsansvarlig. Det blir vanskelig å ha riktig distanse når det blir så tett og nært.

Kommunene må samarbeide

Høyre mener disse kommunene enten må slå seg sammen eller samarbeide med naboene for å gi barna et godt tilbud.

– Det beste hadde vært om kommunene slo seg sammen med andre kommuner, men at kommunene samarbeider om barnevern er bedre enn ingenting, sier Johnsen til Aftenposten.

Kommunene får nå frist til ut året med å omorganisere tjenesten.

– Dersom de ikke klarer dette, må departementet vurdere om de skal fratas tjenesten, avslutter komitélederen.