Stadig flere flyktninger i utdanning og jobb

Jan Tore Sanner - foto Hans Kristian Thorbjørsen
Flere flyktninger kommer nå i jobb og kan forsørge seg selv og sine, sier Jan Tore Sanner

Rekordmange nyankomne innvandrere kommer over i utdanning eller arbeid. Tallene er de beste på ti år.

–Arbeid og kunnskap er selve nøkkelen til integrering. Disse resultatene viser at vi er på rett vei, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Nyankomne innvandrere som er bosatt i en kommune har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Blant de som avsluttet programmet i 2018, gikk 55 prosent direkte over i arbeid eller utdanning, som altså er de høyeste tallene de siste ti årene.

–Flere kommer nå i jobb og kan forsørge seg selv og sine. Det er også avgjørende for å sikre bærekraften i velferdssamfunnet, fortsetter Sanner.

Stor variasjon mellom kommunene
Det er imidlertid stadig stor variasjon i resultatene mellom kommunene, viser tallene som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) årlig samler inn.

– Ser vi på kommunene med 50 deltakere eller flere, har Moss, Sandefjord og Bærum, for å nevne noen, gjort en kjempejobb. Der har rundt 7 av 10 deltakere gått direkte ut i jobb eller utdanning, sier kunnskapsministeren.

I andre kommuner er det bare 3 av 10 som kommer videre.

– Tallene viser store variasjoner i resultater, både mellom fylker og mellom kommunene. Derfor er det viktig at vi fortsetter å stille krav, både til kommunene og den enkelte. For å sikre bedre integrering vil vi også styre bosetting slik at flere kommer til kommuner med gode resultater i integreringsarbeidet, og der de kan få jobb og kvalifisering, sier Sanner.

Sjekk tallene i din kommune

Les mer hos IMDI