Staten må ta mer hensyn til lokaldemokratiet

Grønn tommel opp, rød tommel ned. Illustrasjon
Staten skal ikke overstyre lokaldemokratiet med mindre det er en meget god grunn til det
Høyre ber staten ta mer hensyn til lokale politiske avgjørelser

 Høyre har i hele sin regjeringsperiode prioritert mer lokalt selvstyre. Allerede i 2014 sendte daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ut et brev med retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. Han ba om mer effektiv saksbehandling og kortere ventetid, spesielt i saker om boligutbygging og lokalt næringsliv.

- Denne uken sendte jeg et nytt brev for å minne om disse viktige føringene. Regjeringen er veldig opptatt av lokaldemokratiet i plan- og bygningssaker, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunene og fylkeskommunene har en lang tradisjon bak seg som lokaldemokratiske organer. Regjeringen har høye forventninger til disse. De skal ha en selvstendig rolle med rom for lokalpolitisk deltagelse. De skal levere et best mulig velferdstilbud, tilpasset lokale forhold og ønsker. Bare gjennom frihet fra staten kan folk øve innflytelse over viktige beslutninger som gjelder dem selv og lokalsamfunnet deres.

Må ta hensyn til lokale forhold

- Vi har hørt at fylkesmennene flere ganger har fremmet innsigelser til lokale planer, uten å ta nok hensyn til lokale forhold. Staten skal ikke overstyre lokaldemokratiet med mindre det er en meget god grunn til det, fortsetter Mæland. 

Med Høyre i kommunaldepartementet får allerede kommunene ja i 8 av 10 klagesaker om kommunale vedtak. Vi tror at lokale avgjørelser tas best lokalt av de som kjenner forholdene.

Til sammenligning fikk kommunene kun ja i 4 av 10 saker da Senterpartiet styrte Kommunaldepartementet.