Strengere krav har fått flere unge ut av Nav

- Ledighet er roten til alt vondt, sier stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde.
Ferske tall fra SSB viser at aktivitetsplikten fungerer. Nå vil Høyre utvide denne plikten til å gjelde alle, uansett alder.  

For to år siden innførte regjeringen lovendringen som gjør at unge under 30 år må være i aktivitet for å motta sosialhjelp. Nå er de første resultatene klare, som viser at det var færre unge på sosialhjelp i 2018 enn i 2017.

- Vi har lenge fått tilbakemeldinger både fra unge som har kommet seg i arbeid og fra Nav-kontorer over hele landet at aktivitetsplikten fungerer, men nå har vi også tallene som viser det samme, sier Heidi Nordby Lunde, arbeidspolitisk talsperson for Høyre. 

Aktivitetsplikten fungerer begge veier, der Nav plikter å stille opp med relevante aktiviteter, og unge sosialhjelpsmottakere plikter å delta.

- Vi stiller krav, men vi stiller også opp, understreker Nordby Lunde.

Aktivitetsplikt for alle

Samtidig som det blir færre unge på sosialhjelp, ser vi at det blir flere brukere over 30 år. Derfor vil Høyre utvide aktivitetsplikten til å gjelde alle, uansett alder.

- Ledighet er roten til alt vondt. Arbeid er mer enn en jobb, det er også fellesskap og mestring. Det gjelder uansett om du er 25 eller 55 år gammel. 

En utvidet aktivitetsplikt vil også være et godt grep for integreringen, mener Lunde.

- Personer med innvandringsbakgrunn er overrepresentert og står for rundt 45 prosent av alle mottakerne. En aktivitetsplikt vil få dem ut av døren om morgenen, hjelpe med norskopplæring og forhåpentligvis motivere til enten å søke seg jobb eller utdanning. 

Endringer i AAP-ordningen en av årsakene

Økningen blant de eldre gjelder spesielt mottakere mellom 50 og 66 år. Det er flere årsaker til at antall personer over 30 som mottar sosialhjelp øker. Én av dem er trolig regjeringens endringer i ordningen for arbeidsavklaringspenger.

- AAP-ordningen funket ikke slik den skulle, og det var riktig av regjeringen å gjøre endringer. Men vi skulle heller sett flere i denne aldersgruppen i arbeid enn på passive stønader. Da kan aktivitetsplikt være et steg i riktig retning, sier Lunde.

Det er gode tider i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er på rekordlave 3,2 prosent og fra januar til april i år, ble det 16 000 færre arbeidsledige og 14 000 flere i arbeid. De fleste nye jobbene blir skapt i privat sektor.

- Det er et stort behov for arbeidskraft over hele Norge. Da må vi bruke disse gode tidene til å inkludere enda flere i arbeidslivet, så til alle arbeidsgivere der ute: Ring Nav før du ringer utlandet!