Styrker fastlegeordningen i distriktene

Helseminister Bent Høie.
- Jeg håper dette vil få flere til å velge den viktige fastlegejobben. Og jeg håper at det blir lettere å gjøre den, sier Helseminister Bent Høie.
Helseministeren varsler flere grep for å styrke fastlegeordningen. Målet er flere fastleger som trives bedre og står lenger i jobben.

De siste årene har fastlegeordningen vært gjenstand for debatt. Mange har vært bekymret for rekruttering, arbeidsmengde og fastlegeordningens fremtid.
 
Høyre mener at fastlegeordningen er en viktig hjørnesten i det norske helsevesenet. Nettopp derfor har det vært viktig for Helseminister Bent Høie å få på plass en ny avtale som skal bedre vilkårene for fastlegene.
 
- Fastlegene har en viktig jobb i helsetjenesten. Nå skal det bli lettere å gjøre den, sier helseminister Bent Høie.

Han sier at den nye avtalen har en pott på 180 millioner kroner som skal bidra til å rekruttere flere fastleger. Potten skal også bidra til at flere fastleger blir værende i jobben.
 
- I tillegg får de samme lønnsvekst som andre grupper fikk i årets oppgjør, sier han.

Les også: Regjeringspartienes seks punkter for bedre kvinnehelse

Særlig satsing i distriktene

Flere kommuner, særlig i distriktene, har slitt med å få tak i nye fastleger. Mange fastleger har hatt ønske om å slutte, blant annet fordi jobben har blitt for tung og mulighetene for få. Nå gis fastlegene større mulighet til spesialisering gjennom en egen tilskuddsordning. 
 
- Det er viktig at fastleger oppmuntres til å jobbe i kommuner som strever med å få tak i leger. Når vi legger til rette for at de kan utdanne seg til legespesialister, gjør vi disse jobbene mer attraktive, mener Høie. 

60 millioner kroner settes av i ordningen som rettes mot fastleger i kommuner som strever med rekrutteringen.
 

Løsning for leger med mange pasienter

Noen pasienter har større og mer tidkrevende behov enn andre. Når samme lege har mange slike pasienter, gjør det arbeidsmengden langt mer krevende. 
 
- Det er viktig at fastleger ikke taper på å ha pasienter med store behov på listene sine. Derfor har vi også satt av 50 millioner kroner til en tilskuddsordning for fastleger med mange pasienter som krever mye og tett oppfølging.

Med disse grepene møter vi flere av utfordringene på kort sikt. På lenger sikt skal det tas flere grep. I høst mottar Helse- og omsorgsdepartementet en evaluering av fastlegeordningen. På bakgrunn av denne vil departementet sammen med Legeforeningen og KS vurdere endringer i ordningen. 

- Jeg håper dette vil få flere til å velge den viktige fastlegejobben. Og jeg håper at det blir lettere å gjøre den, avslutter Høie.