Styrker tannbehandling til tortur og overgrepsutsatte

Sveinung Stensland.
Regjeringen styrker tannbehandling til tortur og overgrepsutsatte.
Regjeringen setter av 15 millioner kroner til å styrke tannhelsetilbudet til tortur- og overgrepsutsatte og personer med angst for tannbehandling. 
- Dette betyr at tilbudet kan bygges ut videre og at ventetidene for pasientene kortes ned, sier Sveinung Stensland. 

Samlet for perioden 2014 til 2020 har dette viktige feltet blitt styrket med 65 millioner kroner. 

- Satsingen på denne gruppen viser resultater. Vi ser en stor pågang etter dette tilbudet i alle fylker. Det er viktig at vi nå får økt kapasiteten. I flere fylker er det fortsatt for lang ventetid, selv om den er på vei ned, sier Stensland. 

Styrker HELFO-kontroll med tannlegene

I tillegg styrkes kontrollen med tannlegenes takstbruk med 2 millioner kroner. I 2017 styrket vi bevilgningene til dette med 4,5 millioner kroner, og erfaringene fra arbeidet viser at det er grunn til å styrke kontrollen ytterligere. 

Midlene skal også gå til innhenting av tannlegers erfaringer gjennom brukerpanel, og automatisering av kontrollene slik at det ikke lenger skal være mulig med feil takstbruk.