Ti grep for å kutte utslipp

Bil som kjører gjennom skog, fotografert ovenfra. Illustrasjonsfoto: Getty Images
KLIMAKUTT: Vi skal stanse utsluppene, ikke utviklingen. Illustrasjonsfoto: Getty Images
Her er ti eksempler på hvordan Høyre i regjering gjennomfører det grønne skiftet.

Norge har som mål å kutte klimagassutslipp med 45 prosent innen 2030. Men forurensningen stopper ikke med landegrenser. Vi skal også bidra til å kutte klimagassutslipp i verden. Derfor trenger klimasaken løsninger som bidrar til å kutte utslipp, ikke flytte utslipp.

Ti eksempler på hvordan Høyre i regjering gjennomfører det grønne skiftet:

 1. Grønn skipsfart:

  I 2013 hadde vi ikke én ferge eller hurtigbåt med lavutslippsteknologi. Nå er vi i ferd med å få 74 slike miljøvennlige ferger. Det viser at regjeringen satsing på grønn skipsfart fungerer.

 2. Fra kull til gass:

  Storbritannia, landet som en gang var verdens største kullproduserende land, har halvert utslippene sine siden 1990 takket være norsk gass. Kull byttes ut til fordel for en renere norsk gass.

 3. Grønt investeringsselskap:

  Klimapolitikk er også næringspolitikk. Regjeringen har opprettet Nysnø klimainvesteringer AS - et selskap som skal gjøre lønnsomme investeringer i selskaper som jobber med grønn teknologi. I juni 2019 ble det investert 160 millioner i industribygden Årdal, i en ny solcelle-bedrift.

 4. Plastforsøpling:

  Norge har tatt på seg den internasjonale ledertrøyen i kampen mot marin forsøpling. Bare i 2019 bruker vi 420 millioner kroner på å bekjempe plasten.

 5. Elbil-suksess:

  I mars var 6 av 10 solgte biler i Norge elbiler. I 2025 skal det kun selges utslippsfrie biler i Norge.

 6. Kollektiv-satsing:

  Regjeringen betaler halvparten av kostnadene for de store kollektivprosjektene i byområdene. Da vi overtok i 2013 var bevilgningene på 673 millioner. I år er de på 3,7 milliarder. En slik økning bidrar til store kollektivprosjekter, færre biler i byene, og flere grønne reiser for innbyggerne.

 7. Enova - økonomisk støtte til grønne prosjekter: 

  Enova er et av de viktigste virkemidlene vi har i klimakampen. Siden 2013 er budsjettet til Enova doblet.

 8. Skatt: Det skal lønne seg å velge grønt:

  Vi skal omstille Norge fra et rødt- til et grønt skattesystem, uten å øke det totale skatte- og avgiftsnivået. Derfor øker vi CO2-avgiften, og senker andre avgifter.

 9. Bevare regnskogen:

  Regnskogen er avgjørende i klimakampen. Derfor bruker vi over 3 milliarder i året på å bevare verdens regnskog.

 10. Fornybar-satsing i U-land:
  De første som merker klimaendringene på kroppen er verdens fattigste. Bistandspolitikk kan også være klimapolitikk. Derfor er satsing på fornybar energi i u-land mer enn fordoblet fra 495 millioner i 2017 til over 1,1 milliard i 2019.